Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personalutveckling i Helsingborg AB

"Bolaget skall bedriva management, rådgivning, versamhetsutveckling särskilt utveckling av behovsanalysmetoder inom organisationer samt testmetoder för värdering av befattnigsegenskaper, marknadsföring samt reklam ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även ha som verksamhet att utföra administrativa tjänster samt utge royaltyrättigheter, dessutom skall bolaget ha som verksamhet att äga och förvalta värdepapper samt fast och lös egendom."
Finns i branscher på Wedoo: Marknadsföring - Marknadsundersökningar - Rådgivning
Org.nr: 556242-1171
Företagsform: Aktiebolag