Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsundersökningar i Malmö

AB Adritel
Org.nr: 556349-7527
Bolaget skall bedriva contact center, utbildning samt konsultverksamhet inom contact center, marknadsföring, försäljning, management samt databashantering och därmed förenlig verksamhet.
AB Transvector Research & Consulting
Org.nr: 556738-3798
Bolaget ska främst erbjuda tjänster till utbildningsföretag, tjänster i form av undervisning och gästföreläsningar inom marknadsföring och marknadsanalys, utföra konsultation inom affärsutveckling och marknadsföring, til ...
Addit Development AB
Org.nr: 556274-0497
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och marknadsplanering, affärsförmedling och värdepappersförvaltning samt försäljning och uthyrning av konst, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Blomgren & Family Distribution AB
Org.nr: 556946-8431
aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning, konsultation, events, provsmakning och marknadsundersökningar inom livsmedel, alkoholhaltiga och alkoholfria drycker samt därmed förenlig verksamhet.
Brand Your Business Digital Marketing AB
Org.nr: 556983-3071
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, internetbaserad och digital marknadsföring, försäljning av marknadsundersökningar, telemarketing, marknads- kommunikation, varumärkesstra ...
Cleancoat AB
Org.nr: 556978-7368
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper, idka handel med värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom IT, utbildningar och marknadsundersökningar inom IT området ävensom idka förenlig verksamhet
Epinion AB
Org.nr: 556911-5404
Företagets inriktning är att utföra marknadsanalys och data- insamling i Sverige samt därmed förenlig verksamhet.
Glücksman's Unlimited AB
Org.nr: 556377-5591
Bolaget skall bedriva marknadsundersökningar, utbildning, försäljning av litteratur och lädervaror, medicinsk fotvård samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
HBET MÖLLEVÅNGENS SAMHÄLLSANALYS
Org.nr: 916765-4392
SAMHÄLLSVETENSKAPLIG FÖRFATTAREVERKSAMHET.
J Parker Scandinavia AB
Org.nr: 556847-3069
Det är ett konsultföretag som hjälper andra företag att exportera till andra länder. Företaget hjälper med marknadsundersökningar, distributörsökningar, exportstrategi, kund- och marknadsbesök. I tjänster ingår också pro ...
JK Marknadsteknik AB
Org.nr: 556471-9234
Bolaget skall bedriva marknadsföring samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
KONTESTO AB
Org.nr: 556849-5898
Konsultverksamhet avseende försäljning av tjänster inom individ- och organisationsutveckling samt arbetsmiljö.
Lindhe & Karlsson i Skåne AB
Org.nr: 556782-0278
Bolaget ska bedriva olika former av action marketing, området inkluderar provsmakningar, varuprovsutdelning, demonstrationer av varor i butik, butiksexponering samt bygga kampanjer i butik. Bolaget ska även anordna event ...
Lone Gate International Investigations HB
Org.nr: 969674-4052
Internet Kafe, marknadsundersökningar, privata undersökningar av personer och företag. Verksamheten bedrivs även internationellt.
Market Link Scandinavia AB
Org.nr: 556519-6739
Bolaget skall bedriva nationell och internationell konsultverksamhet inom affärsområdena marknadsundersökning, affärsutveckling, bistånd vid skötsel av affärsverksamhet, handelsförmedling, företagsförmedling, företagseta ...
Metakoncept AB
Org.nr: 556772-5386
Bolaget ska bedriva marknadsinriktad verksamhet inkluderande undersökningar, analyser och rapporter. Vidare ska man äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Mobile Education i Sverige AB
Org.nr: 556786-5281
Företaget ska utveckla och genomföra utbildningar och coachning samt därutöver förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är också besöksbokningar, marknadsundersökningar samt marknadsföring på uppdrag av and ...
Nordengren ett AB
Org.nr: 556594-5572
Bolaget ska bedriva reklambyråverksamhet, managementverksamhet, äga och förvalta aktier och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Nordic E-Commerce Knowledge AB
Org.nr: 556820-3730
Bolaget ska samla in, förädla och sprida kunskap inom e-handel samt idka därmed förenlig verksamhet.