Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Metakoncept AB

"Bolaget ska bedriva marknadsinriktad verksamhet inkluderande undersökningar, analyser och rapporter. Vidare ska man äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Marknadsundersökningar
Org.nr: 556772-5386
Företagsform: Aktiebolag