Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Market Link Scandinavia AB

"Bolaget skall bedriva nationell och internationell konsultverksamhet inom affärsområdena marknadsundersökning, affärsutveckling, bistånd vid skötsel av affärsverksamhet, handelsförmedling, företagsförmedling, företagsetablering, förmedling vid konflikter, sökning av handelspartner, företagsförvärv och -överlåtelser, joint ventures, strategiska företagstjänster, kontorsservice, interim företagsledning, organisation av handelsdelegationsresor, produktintroduktion, styrelseuppdrag, företagsorganisation, uts tällningar och mässor, utbildning ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Affärsutveckling - Förmedling - Marknadsundersökningar
Org.nr: 556519-6739
Företagsform: Aktiebolag