Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Affärsutveckling i Malmö

AB Cavalli Coach & Consultant
Org.nr: 556950-0803
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, HR, ekonomi och administration och därmed förenlig verksamhet.
AB Transvector Research & Consulting
Org.nr: 556738-3798
Bolaget ska främst erbjuda tjänster till utbildningsföretag, tjänster i form av undervisning och gästföreläsningar inom marknadsföring och marknadsanalys, utföra konsultation inom affärsutveckling och marknadsföring, til ...
Active Partner i Malmö AB
Org.nr: 556774-9584
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla konsult- tjänster inom sälj-, marknads och affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva verksamhet för att utveckla och för- valta fas ...
Addit Development AB
Org.nr: 556274-0497
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och marknadsplanering, affärsförmedling och värdepappersförvaltning samt försäljning och uthyrning av konst, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Additude Excellence AB
Org.nr: 556972-9592
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet och datakonsultverksamhet, konsultarbete inom verksamhetsutveckling och affärsutveckling samt uthyrning av personal. Investeringar i olika projekt och verksamheter, kapital ...
Additude Öresund AB
Org.nr: 556806-8489
Bolaget skall bedriva rekrytering och uthyrning av personal, konsultarbete inom verksamhetsutveckling och affärsutveckling teknisk konsultverksamhet samt datakonsultverksamhet. Investeringar i olika projekt och verksamhe ...
Advanced Job i Malmö AB
Org.nr: 556675-6929
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom rekryteringsstrategier, marknadsstrategier, individ-, organisations- och affärsutveckling samt där inom relevanta områden bedriva projektledningstjänster.
Affärsutveckling Öresund AB
Org.nr: 559021-5744
Bolaget ska - bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom affärsutveckling åt företag i Sverige och internationellt - erbjuda tjänster inom organisationsutveckling - erbjuda tjänster avseende affärsutveckling, mentorsk ...
Aktiebolaget Kvasten
Org.nr: 556229-2994
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom främst områden finansiering, affärsutveckling och ledarskap, arrangera golf och jaktevenemang, äga och handla med konst och antikviteter, äga och förvalta samt handla med ...
Ambitious Curiosity Experienced Consulting Sweden AB
Org.nr: 556965-3958
Affärsutveckling, projektledning, förhandling och finansiell rådgivning.
Anafortis AB
Org.nr: 556931-6572
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och utbildning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt ...
anniBlue HB
Org.nr: 969691-7930
Multimedia, reklam, webdesign, mediautveckling, formgivning och konsultverksamhet inom digital media, cd-rom, internet, events, affärsutveckling, grafisk produktion, programmering, marknadsföring, inredningsdesign, ljudr ...
ARQUATA AB
Org.nr: 556720-4093
Bolaget skall bedriva internationell affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Arrigucci of Sweden AB
Org.nr: 559024-5162
Affärsutveckling, design och teknisk utveckling för innovation och hållbar tillväxt riktad mot små och medelstora företag samt stora företag som använder teknologi och produkter baserad på forskning, utveckling och innov ...
Asenso AB
Org.nr: 556334-5049
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management, affärsutveckling, seminarier och presentationsteknik samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper.
Avander Holding AB
Org.nr: 556776-1092
Bolaget ska bedriva management consulting såsom rådgivning angående affärsutveckling, analysering och utvärdering av genomförda projekt, utarbetning av marknadsföringsstrategier, förbättring av kundvård med mål att skapa ...
Axelmyr Ståhl AB
Org.nr: 556843-5134
Konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning, affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Axiomet AB
Org.nr: 556752-0662
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
B BENT AB
Org.nr: 556583-4149
Bolaget skall sälja tjänster inom affärsutveckling och turism samt kommunal och statlig förvaltning. Bolaget skall också äga och förvalta fast och lös egendom och förvalta kapital och värdepapper ävensom idka därmed före ...
Bahala AB
Org.nr: 559019-2729
Bolaget ska bedriva styrelseuppdrag, konsultverksamhet inom företagsledning, affärsutveckling, handel, byggnation samt handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksmhet.