Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB Transvector Research & Consulting

"Bolaget ska främst erbjuda tjänster till utbildningsföretag, tjänster i form av undervisning och gästföreläsningar inom marknadsföring och marknadsanalys, utföra konsultation inom affärsutveckling och marknadsföring, tillhandahålla marknadsundersöknin gar och marknadsanalyser, reklam, PR och andra kommunikationslösningar och därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556738-3798
Företagsform: Aktiebolag