Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Malmö

3B Tech & Med Science HB
Org.nr: 916547-2755
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, undervisning, publicering och konsultverksamhet samt start-upp och utveckling av bolag inom områdena kemiteknik, biovetenskap, medicin och litteratur. Det skall även förvalta ...
AB - Scen 1
Org.nr: 556711-0241
Bolaget skall bedriva undervisning, konsultation och uthyrning inom musik. teater, dans och likande verksamhet, utförande av regi, koreografi och produktion samt därmed förenlig verksamhet.
AB Transvector Research & Consulting
Org.nr: 556738-3798
Bolaget ska främst erbjuda tjänster till utbildningsföretag, tjänster i form av undervisning och gästföreläsningar inom marknadsföring och marknadsanalys, utföra konsultation inom affärsutveckling och marknadsföring, til ...
Aktiebolaget Gile Medicinkonsult
Org.nr: 556262-2216
Bolaget skall bedriva medicinsk forskning och undervisning, alla former av klinisk läkarverksamhet och undervisning, undervisning inom ämnesområdet ortopedi, allmän läkarvård, värdepappersförvaltning och fastighetsförval ...
Aldebaran Förlag i Malmö AB
Org.nr: 556462-6504
Bolaget ska driva bokförlag och undervisning och därmed förenlig verksamhet.
Alimar medical professionals AB
Org.nr: 556934-5613
Bolaget ska bedriva personaluthyrning, konsultation, behandling, undervisning, forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård, äga och förvalta fast och lös egendom.
Anders Sjöholm Medico AB
Org.nr: 556616-1955
Bolaget skall bedriva sjukvård, forskning och undervisning samt konsulterande verksamhet inom psykiatri och somatik, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
B.F Trading AB
Org.nr: 556398-3658
Bolaget skall driva inköp och försäljning av golfutrustning och golfkläder, ge undervisning i golfspel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Barnmorskorna Malmö AB
Org.nr: 556853-4886
Aktiebolaget ska bedriva mödrahälsovård, ge preventivmedels- rådgivning, förskriva preventivmedel samt ge råd om sexuell hälsa. Bolaget ska utföra gynekologisk cellprovtagning enligt den organiserade screeningen för livm ...
BehaGIN Läkartjänst AB
Org.nr: 556518-3992
Bolagets ska bedriva: -Läkarledd handledning, undervisning och utbildning för personal inom patient- och personalintensiva verksamheter såsom vårdcentraler och företagshälsovård -Övriga konsultuppdrag inom hälso- och fri ...
Belleville arkitektkontor AB
Org.nr: 556984-5349
Bolaget ska bedriva arkitektverksamhet inom byggnads- stadsplanerings- och inredningsbranschen och idka därmed förenlig verksamhet. Utöver konsultverksamhet ska företaget bedriva: undervisning, utveckling av inredningspr ...
Bengt Glemvik Psykologbyrå AB
Org.nr: 556926-5399
Bolaget ska bedriva psykologisk behandling, psykoterapi, hand- ledning, konsultation, föreläsning, undervisning, psykologisk bedömning, utredningsarbete samt därmed förenlig verksamhet.
by Jonas Hedqvist AB
Org.nr: 556940-3453
Bolaget skall genom resor till trendsättande delar av världen utarbeta och erbjuda koncept och utbildning till svenska företag, föreningar, organisationer inom områdena trend, träning, spa, hotell, koreografi, föreställn ...
Cardiovascular Sweden AB
Org.nr: 556814-5147
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva medicinsk forskning, utveckling, undervisning, praktik och konsultverksamhet inom det kardiovaskulära området, samt idka därmed förenlig verksamhet.
CJ Education HB
Org.nr: 969741-0125
Bedriva verksamhet inom det pedagogiska området. Föreläsningar, handledning, webbaserad undervisning, traditionell undervisning samt material framställning'författande.
Computer Aided Medicine No 1 AB
Org.nr: 556386-3025
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård, statistisk analys och utvärdering av forskningsprojekt, undervisning inom medicin, läromedelsproduktion och köp och försäljning av värdepapper samt idka därmed förenlig verksamh ...
Daniel Hällström AB
Org.nr: 556967-5035
Aktiebolaget ska tillhandahålla artisttjänster och upphovsrätt, bedriva undervisning samt därmed förknippad verksamhet.
Ek. för. The Brandy Bunch
Org.nr: 769623-8547
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ägna sig åt konstnärlig verksamhet i form av professionell sång- och musikunderhållning inom musik och underhållningsbranschen. Föreninge ...
Ergocont AB
Org.nr: 556502-6027
Bolaget skall bedriva rådgivning och undervisning i ergonomi, kontaktlinskontroll, hälsokontroller och läkarmottagning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Euterpe Musica AB
Org.nr: 556501-7315
Bolaget skall bedriva försäljning av audioproduktioner och skivor, försäljning och uthyrning av instrument och tillbehör, undervisning och musikkurser, konstnärlig verksamhet inom musik och därmed förenlig verksamhet.