Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Cleancoat AB

"Bolaget skall äga och förvalta värdepapper, idka handel med värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom IT, utbildningar och marknadsundersökningar inom IT området ävensom idka förenlig verksamhet"
Finns i branscher på Wedoo: Marknadsundersökningar
Org.nr: 556978-7368
Företagsform: Aktiebolag