Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsundersökningar i Malmö

Nordiska Operatörsfrihetsgruppen AB
Org.nr: 556879-3540
Bolaget skall bedriva verksamhet inom telekommunikation samt bedriva operatörstjänster, kundanalyser och effektivisering, äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
NSO Group AB
Org.nr: 556803-4291
Bolaget skall bedriva försäljning och utveckling av webbaserade tjänster för omvärldsbevakning och därmed förenlig verksamhet.
Personalutveckling i Helsingborg AB
Org.nr: 556242-1171
Bolaget skall bedriva management, rådgivning, versamhetsutveckling särskilt utveckling av behovsanalysmetoder inom organisationer samt testmetoder för värdering av befattnigsegenskaper, marknadsföring samt reklam ävensom ...
Regina Invest AB
Org.nr: 556299-0050
Bolaget ska bedriva mediautbildning, TV-planeringssystem, marknadsundersökningar, informationsverksamhet med hjälp av datoriserad kartteknik, informationsförmedling, informationsverksamhet med hjälp av grafiska datorpres ...
Smögen Hus AB
Org.nr: 556377-2788
Bolaget skall bedriva handel med trävaror, frukt, grönsaker samt kosmetika, konsultverksamhet med inriktning på marknadsföring och marknadsundersökningar för export och import av industri och konsumtionsvaror ävensom idk ...
Sveriges Formbar HB
Org.nr: 969703-1137
Inredningskonsult, montering, försäljning och rådgivning inom inredning, marknadsundersökningar, översättningar samt utbildning.
Svärd i Malmö AB
Org.nr: 556692-4667
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förlagsverksamhet avseende böcker och periodiska tidsskrifter, konsult inom reklam, marknadsundersökningar, förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verk ...
T.B Uppföljning HB
Org.nr: 969769-8141
Företaget ska erbjuda kvalitativa och kvantitativa uppföljningstjänster i form av brukarundersökningar.
Verbalia AB
Org.nr: 556468-9296
Bolaget skall bedriva telemarketingverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
W One AB
Org.nr: 556729-8764
Bolaget ska bedriva marknadsundersökningar, reklam och marknadsföring, äga och förvalta företag inom reklambranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Whitestream AB
Org.nr: 556729-9200
Bolaget ska bedriva marknadsundersökningar, reklam och marknadsföring, äga och förvalta företag inom reklambranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Wonders of W HB
Org.nr: 969773-6685
Föremålet för bolagets verksamhet skall innefatta att bedriva marknadsundersökningar, reklam och marknadsföring, äga och förvalta företag inom reklambranschen samt därmed förenlig verksamhet.
World of Wisdom AB
Org.nr: 556959-5563
Bolaget ska bedriva marknadsundersökningar, reklam och marknads- föring, äga och förvalta företag inom reklambranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Öi Service AB
Org.nr: 556776-9244
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva administration, samhällsekonomisk analys, utredningar samt arrangera konferenser och annan informationsverksamhet.