Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Malmö

Crowd AB
Org.nr: 556724-9577
Bolaget ska arbeta med reklam och marknadsföring med fokus på nya, icke traditionella medier. Bolaget ska hjälpa företag med nya sätt att synas. Bolaget erbjuder sina tjänster både direkt till kund samt till reklambyråe ...
CTS - Nordic AB
Org.nr: 556305-6133
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av elektriska och elektroniska komponenter samt av mekaniska maskiner och apparater avsedda för kommunikationsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
CYMKO Fastighet AB
Org.nr: 556855-9271
Bolagets verksamhet ska bestå i att äga och förvalta fast egendom, aktier och övriga värdepapper, bedriva byggnadsverksamhet, mäkleriverksamhet samt konsulterande verksamhet inom områdena finansiering, administration, or ...
Cymko Förvaltnings AB
Org.nr: 556225-8235
Bolagets verksamhet ska bestå i att förvalta fast egendom, aktier och övriga värdepapper, bedriva byggnadsverksamhet, mäkleriverksamhet samt konsulterade verksamhet inom områderna finansering, administration, organisatio ...
D & D Company HB
Org.nr: 969631-8196
-internationell agentur- och partihandel av olika kemikalier, indsutrikemikalier, kemiska produkter och filtrationsmedia -internationell agentur- och partihandel med apotektsvaror -internationell agentur- och partihandel ...
D G Travelweb AB
Org.nr: 556874-1093
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, reseproduktion, PR och marknadsföring inom resebranschen samt därmed förenlig verksamhet.
D&D Company AB
Org.nr: 556868-9185
Aktiebolaget ska bedriva -internationell agentur- och partihandel av olika kemikalier, industrikemikalier, kemiska produkter och filtrationsmedia -internationell agentur- och partihandel med apoteksvaror -internationell ...
D.M. Projects AB
Org.nr: 556223-8351
Bolaget skall driva marknadsföring och försäljning av dagligvaruprodukter, kosmetiska produkter, rengörings- och hälsovårdsprodukter, direktreklamförsäljning av konsumentprodukter, förlagsverksamhet och konsultverksamhet ...
Daligria AB
Org.nr: 556592-4890
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rörelse med inriktning på venture capital, private equity, investeringar och finansiell verksamhet, direkt eller indirekt bedriva handel för egen räkning med finansiella i ...
Damfotboll Sverige AB
Org.nr: 556788-0702
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga, driva och förvalta hemsidor och andra verksamheter som inriktar sig på fotboll och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Darlin & Partner AB
Org.nr: 556551-6639
Bolaget skall ha till föremål för sin rörelse att äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva konsulterande verksamhet inom områdena marknadsföring och försäljning.
Datalogic Automation AB
Org.nr: 556801-1992
Bolaget ska bedriva marknadsföring, försäljning och distribution av (i) elektroniska apparater och system för registrering, bearbetning och kommunikation av information (ii) system som bygger på radiofrekvensteknik(RFID) ...
David Radomski Inspicient och Reklamtjänst AB
Org.nr: 556452-5326
Bolaget skall bedriva inspicientverksamhet såsom uppbyggnad av miljö, modeller och rekvisita inom reklamfotografering och reklamfotoverksamhet, marknadsföring och försäljning genom återförsäljare, tryck på storbildsskärm ...
Davidshalls företagare EF
Org.nr: 769619-6620
Föreningen har till ändamål att aktivt verka för att öka Davidshalls attraktivitet som kommersiellt centrum samt att främja medlemmarnas ekonomiska intressen bl.a. genom gemensam marknadsföring, PR och att vara en kanal ...
DEFLAMO AB (publ)
Org.nr: 556648-6204
Bolaget skall bedriva produktion, marknadsföring och handel med flamskyddsmedel, äga och förvalta dotterbolag samt idka därmed därmed förenlig verksamhet.
Degauss HB
Org.nr: 969670-7513
Reklam och marknadsföring.
DEGN BUSINESS, Full Support EF
Org.nr: 769620-9332
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera, utveckla, bibehålla och utöka sina affärer och eng ...
Degn industries EF
Org.nr: 769607-6731
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera, utveckla, bibehålla och utöka sina affärer och eng ...
Dellac & Partner KB
Org.nr: 969730-5226
Juridisk verksamhet, konsultverksamhet inom marknadsföring, administrativ verksamhet, fastighetsförvaltning och fastighetsägande.
den nya reklambyrån Oresund EF
Org.nr: 769612-3335
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att fungera som ett nätverk, att i huvudsak bedriva konsultverksamhet inom företags-'affärsutveckling, samt marknadsföring av föreningens medl ...