Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Malmö

Impeo AB
Org.nr: 556699-9537
Bolaget ska bedriva försäljning och marknadsföring av aktieanalyser, marknadsföring av externa intressenters tjänster och produkter, produktion och tillhandahållande av marknadsföringskampanjer samt därmed jämförlig verk ...
Imperial Holding AB
Org.nr: 556786-2403
Bolaget skall bedriva produktion, marknadsföring och försäljning av mobila applikationer, bolaget skall även bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Implement Consulting Group Malmö AB
Org.nr: 556851-8954
Bolaget skall i egen regi eller genom dotterbolag bedriva konsultverksamhet inom management och marknadsföring, handel med och upprättande av konsult- och utvecklingsprogram för företag samt därmed förenlig verksamhet.
Infoservice i Malmö AB
Org.nr: 556297-8063
Föremålet för bolagets verksamhet är journalistik och marknadsföring samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Inor Process AB
Org.nr: 556346-9385
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av mät-, styr- och reglerutrustning till processindustrin ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inredningsform Sweden AB
Org.nr: 556676-9294
Bolaget skall bedriva produktutveckling, marknadsföring och handel med möbler och inredning för offentlig miljö samt därmed förenlig verksamhet.
International Masters Publishers Nordic AB
Org.nr: 556135-4878
Bolaget skall bedriva förlags-, postorder- och samlarverksamhet i Norden med inriktning på att informera, utbilda och underhålla. Bolaget skall dessutom bedriva import och produktion avseende produkter för bok- och tidss ...
ipdix Coach & Consulting AB
Org.nr: 556663-3235
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, marknadsföring och undervisning samt därmed förenlig verksamhet.
Ipendo AB
Org.nr: 556671-9893
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av system och tjänster för koordinering och administration av immateriella rättigheter och därmed ...
Italiano Calcio Sportivo AB
Org.nr: 556346-5300
Bolaget skall bedriva försäljning av sportartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt bedriva konsultverksamhet inom reklam samt marknadsföring.
ITAngels HB
Org.nr: 969670-4254
Utveckling och marknadsföring av flygburen elektronik såsom radionavigeringsutrustning, radarutrustning, radiokommunikationsutrustning, elektronisk utrustning för undvikande av kollisioner, satellitnavigeringsutrustning, ...
J Parker Scandinavia AB
Org.nr: 556847-3069
Det är ett konsultföretag som hjälper andra företag att exportera till andra länder. Företaget hjälper med marknadsundersökningar, distributörsökningar, exportstrategi, kund- och marknadsbesök. I tjänster ingår också pro ...
J&H Consulting HB
Org.nr: 969775-1817
Konsultuppdrag och utbildning inom: Hälsa, ledarskap, organisation, arbetsmiljö, juridik, pedagogik och marknadsföring. Försäljning inom: Pedagogiska material och säkerhetsutrustning.
J. Invest AB
Org.nr: 556596-1793
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom transport och marknadsföring, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Jayway Holding AB
Org.nr: 556679-2460
Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier, bedriva konsultverksamhet inom företagsledning och marknadsföring, utföra koncernadministrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
JellyJar EF
Org.nr: 769622-1626
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och marknadsförings intressen genom att skapa en gemensam plattform genom vilken samarbete inom gemensamma projekt, marknadsföring gentemot gemensamma kunder ...
Jens Fjellström Konsult AB
Org.nr: 556407-3079
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av friskvårdsprodukter, konsultverksamhet inom olika branscher samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta aktier och jämförbara värdepapper.
JK Marknadsteknik AB
Org.nr: 556471-9234
Bolaget skall bedriva marknadsföring samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
JM Sverige Service AB
Org.nr: 556582-8885
Bolaget skall, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bereda ägarana vinst, bedriva verksamhet omfattande koncernövergripande funktioner för dotter- och intressebolag, bedriva handel och servicerörelse, marknadsföring ...
Johan P Saluhallens Fiskrestaurang AB
Org.nr: 556622-8093
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet och vinimport, konsultverksamhet inom områdena restaurang, butik, catering och rådgivning och utbildningsverksamhet inom mat, dryck, distribution, marknadsföring och försäljning ...