Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Malmö

Askero Invest AB
Org.nr: 556771-9975
Bolaget skall bedriva konsulting inom marknadsföring och strategi samt förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Assar Persson AB
Org.nr: 556577-1135
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg och entreprenadarbeten inom byggbranschen, murning-, platt- sättning-, målningstjänster, vvs tjänster. Köp, försäljning, import, export, planering, tillverkning, repa ...
Athlita Designs AB
Org.nr: 556913-9545
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom elektronik- branschen, främst inom industri, kommunikation och säkerhet, samt konstruktion och design av elektromekanik jämte annan därmed förenlig verksamhet. Marknadsföri ...
ATX Partner AB
Org.nr: 556421-6025
Bolaget skall självt eller genom dotter- eller intressebolag, utföra och bedriva konsulttjänster på styrelse och företagsledningsnivå, management, försäljningsuppdrag, utbildning, redovisning, administration och finansie ...
Audemars AB
Org.nr: 556898-4206
Bolaget ska bedriva verksamhet med inriktning på IT, produktion och underhåll av webbaserade innehållstjänster, marknadsföring, reklamförsäljning, affiliate inom internetmarknadsföring, webb- utveckling, konsultverksamhe ...
Avadå AB
Org.nr: 556620-4581
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
BABYLISS NORDIC AB
Org.nr: 556950-9150
Bolagets verksamhetsföremål är köp, försäljning, återförsäljning, handel, distribution, marknadsföring, tillverkning, import och export av alla artiklar och produkter som avser hårvård, hygien, skönhet, parfymeri, gåvoar ...
Backarike AB
Org.nr: 556887-5453
Bolaget skall direkt eller indirekt förmedla, arrangera och producera konferenser, upplevelser och liknande arrangemang, bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bastec AB
Org.nr: 556346-6738
Bolaget ska bedriva utveckling och marknadsföring av system för byggnadsautomation, d.v.s styrning, reglering och övervakning av tekniska system som t.ex. ventilation, värme, kyla och belysning i främst kommersiella bygg ...
Beat Stream Music HB
Org.nr: 916546-3317
IMPORT OCH MARKNADSFÖRING AV MUSIKINSTRUMENT, TILLBEHÖR, NOTER, KONSULTATIVA TJÄNSTER, MUSIKPRODUKTION SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.
Beijers Parks Café AB
Org.nr: 556891-1902
Café-, restaurang- och cateringverksamhet. Konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring.
benganofmalmoe AB
Org.nr: 556659-0393
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med rådgivning och konsultation inom marknadsföring, försäljning och kommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bengt Andersson Konsult i Malmö AB
Org.nr: 556496-6181
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, marknadsföring, sjuk- och hälsovård samt agenturverksamhet med reklam- och säljfrämjande produkter inom detaljhandels- ledet (dock ej dagligvaruhandeln). Bola ...
Berhouet Consulting AB
Org.nr: 556714-7045
Aktiebolaget skall bedriva konsultationer, coaching, psykoterapi, handledning, ledarskapsutveckling, handel med värdepapper och fastigheter, marknadsföring och design samt därmed förenlig verksamhet.
Berntsson & Co AB
Org.nr: 556485-3678
Bolaget skall producera reklamkampanjer, bedriva konsultverksamhet vid marknadsföring samt sälja reklam' presentartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bewapack International AB
Org.nr: 556493-4346
Bolaget skall bedriva marknadsföring, design och produktutveckling av förpackningar i glas och plast samt därmed förenlig verksamhet.
BF Factoring AB
Org.nr: 559026-2613
Bolaget skall bedriva konsultverksamheter inom försäljning, marknadsföring, hantering av fakturering samt uppköp av affärer samt idka därmed förenlig verksamhet.
BFP Sociala medier sverige Gruppen KB
Org.nr: 969749-5555
Bolaget ska bedriva promotion, reklam och marknadsföring på internet. Företagsförsäljning inom multimedia, data och telefoni, informationsteknologi, dataprogrammering, framställning av reklam, information och marknadsför ...
Big South AB
Org.nr: 556904-4489
Företaget ska bedriva konsult- och produktionsverksamhet inom reklam, PR och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Bigoo AB
Org.nr: 556973-2513
Aktiebolaget ska bedriva import och export av glasögon. Försäljning av gatukökscyklar, reklam och marknadsföring. Samt byggbranschen såsom reparation och renovering och nyuppförning av fastigheter samt mark och byggentre ...