Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Malmö

Alfazoe Consulting AB
Org.nr: 556814-0916
Bolagets verksamhet skall omfatta konsultationer inom försäljning, marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Alkaloida Sweden AB
Org.nr: 556911-3656
Bolaget ska bedriva import, export, marknadsföring, försäljning och distribution med farmaceutiska produkter, läkemedel och därmed förenlig verksamhet.
Allocator AB
Org.nr: 556230-6125
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, byggverksamhet, konsultation inom marknadsföring, inredning och reklam, köp och försäljning av värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksam ...
ALMA Electronics AB
Org.nr: 556150-7467
Bolaget skall bedriva utveckling och tillverkning av egna produkter inom elektronisk tidsstyrning samt marknadsföring och försäljning av egna och andras produkter inom elektronikbranschen, ävensom idka därmed förenlig ve ...
AlphaGeek AB
Org.nr: 556739-8945
Aktiebolaget ska bedriva produktion och underhåll av webbaserade innehållstjänster, konsultverksamhet inom e-handel och marknadsföring, handel med varor på Internet, företrädesvis leksaker, godis samt inredningsdetaljer ...
AMED THE ADVANCED MEDICAL CLINIC HB
Org.nr: 916545-9570
UTVECKLING OCH MARKNADSFÖRING AV MEDICINSK, TEKNISK OCH VETENSKAPLIG UTRUSTNING, SERVICE, TILLBEHÖR, KONSULTATION SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Ampacet Scandinavia AB
Org.nr: 556465-0215
Bolaget bedriver tillverkning, försäljning och marknadsföring av plastmaterial och fätgpigment samt därmed förenlig verksamhet.
Anafortis AB
Org.nr: 556931-6572
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och utbildning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt ...
Andreas Mortensen Media AB
Org.nr: 559020-5331
Bolaget ska bedriva'reklambyråwebbyrå med inriktning på marknadsföring och hemsidor samt därmed förenlig verksamhet.
Anna Belfrage Creative Consulting AB
Org.nr: 559003-6439
Bolaget ska bedriva försäljning och marknadsföring av ägarens litterära verk, inklusive spin-offer. Dessutom bedrivs även konsultverksamhet inom management, strategisk utveckling och ekonomi.
Anna Westesson PR & Consulting AB
Org.nr: 556925-0417
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom PR, projektledning och marknadsföring.
anniBlue HB
Org.nr: 969691-7930
Multimedia, reklam, webdesign, mediautveckling, formgivning och konsultverksamhet inom digital media, cd-rom, internet, events, affärsutveckling, grafisk produktion, programmering, marknadsföring, inredningsdesign, ljudr ...
Apelöga AB
Org.nr: 556798-9180
Bolaget ska bedriva fotografering för företag som vill ha hjälp med att bygga upp en egen bildbank, för marknadsföring etc.
Apparans EF
Org.nr: 769611-0795
Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att vara ett vinstgivande affärsstöd och erbjuda dem och även icke medlemmar tjänster inom ekonomi, juridik, försäkringar, marknadsföring, företagsutveckling, ...
Apsis International AB
Org.nr: 556615-5437
Bolaget skall bedriva verksamhet, produktutveckling, konsultverksamhet och utbildning avseende internetbaserad marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Arator AB
Org.nr: 556259-9794
Bolagets syfte är att bereda vinning åt anställda och aktieägare genom att bedriva verksamhet inom: butiksinredning, byggnation, café, dekoration och expo av butiker samt privat och offentlig miljö, design av logotyper, ...
ARC Alexandersson Research & Communication AB
Org.nr: 556488-0010
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rådgivnings-, informations- och utbildningsverksamhet inom områdena företags- utveckling, strategisk planering, kommunikation, marknadsföring, forskning och produktutveckl ...
Art by media HB
Org.nr: 969747-7629
Marknadsföring, reklambyrå, uppdragsverksamhet inom grafisk formgivning, strategisk kommunikation, copywriting, webbdesign, foto.
Artira & Co AB
Org.nr: 556683-1680
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom kost, hälsa, utbildning och marknadsföring.
Arvidsson Kultur & Kommunikation AB
Org.nr: 556869-3690
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bdriva konsultverksamhet inom kommunikationsrådgivning, marknadsföring, musikutövande och konsultverksamhet samt ledarskpasutbildningar och föreläsningar inom dessa område därmed för ...