Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Malmö

Billb Media AB
Org.nr: 556912-1295
Bolaget ska driva fastighetsförvaltning, försäljning av reklamytor, köp, försäljning och förvaltning av värdepapper. Konsulttjänster avseende marknadsföring, event och reklam samt annan därmed förenlig verksamhet.
Bioextrax AB
Org.nr: 556965-1473
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling och marknadsföring av material och metodik baserad på en bioteknologisk utvinningsteknologi och därmed förenlig verksamhet.
Bioglan Pharma AB
Org.nr: 556594-2025
Bolaget skall bedriva utveckling, förädling, försäljning och marknadsföring av läkrmedel och hälsoprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Birnit AB
Org.nr: 556482-4158
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och ekonomi, köp, försäljning och förvaltning av fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bizzytrip AB
Org.nr: 556779-1941
Bolaget ska bedriva handel och agenturverksamhet inom reserelaterade produkter och tjänster, internetaktiviteter, köpa och sälja värdepapper och företag, äga och förvalta fast och lös egendom samt konsultverksamhet inom ...
Björn Lundquist i Malmö AB
Org.nr: 556335-1690
Bolaget skall bedriva journalistik, konsultativ verksamhet av- seende information och marknadsföring, grafisk formgivning, text- och musikförfattande, ävensom idka därmed förenlig verksamhet, samt handel med värdepapper.
Blanking Design AB
Org.nr: 556979-6252
Bolaget skall, som konsulttjänst eller för bolagets egenutvecklade projekt, bedriva designarbete, produktutveckling, grafisk design, marknadsföring och varumärkesutveckling samt annan kreativ gestaltning, konstruktionsar ...
Blinka Blå AB
Org.nr: 556661-1165
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konceptutveckling, grafisk formgivning, illustrationer och design för digitala och traditionella medier. Bolaget skall erbjuda marknadsföring och köpt annonsering på Internet ...
Bo Hedberg AB
Org.nr: 556214-6471
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom marknadsföring, eknomi, organisation, personlig utveckling, hälsovård och turism. Vidare skall bolaget bedriva import och export av vin, livsmedel, hemelektroni ...
Bo Åhnebrink AB
Org.nr: 556548-5819
Bolaget skall bedriva finansiell rådgivning avseende ägarfrågor, riskkapital, fastighetsförsäljning, värdepappersförsäljning, börsinstroduktioner, handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. B ...
BoBuDev HB
Org.nr: 969774-0810
Bolaget ska hjälpa sina uppdragsgivare att skapa nya affärsmöjligheter genom affärsutvecklingsprogram som innefattar mötesbokning, marknadsföring och försäljning.
Bohnstedt Holding AB
Org.nr: 556801-1034
Bolaget ska bedriva annons- och reklamverksamhet, fastighets- mäkleri, uppförande, anläggning, reparation och underhåll av byggnationer, villor, småhus och lägenheter, fastighetsförvaltning installationstjänster inom byg ...
Brand Your Business Digital Marketing AB
Org.nr: 556983-3071
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, internetbaserad och digital marknadsföring, försäljning av marknadsundersökningar, telemarketing, marknads- kommunikation, varumärkesstra ...
BrandYouWho AB
Org.nr: 556944-4424
Bolaget är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom strategisk marknadsföring.
Brekeriet Beer AB
Org.nr: 556855-8315
Bolaget skall bedriva import, försäljning, tillverkning, distribution, marknadsföring och konsultation av alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga drycker, handel med värdepapper, förvaltning av fastigheter samt därmed för ...
Briljant Ekonomisystem Syd AB
Org.nr: 556617-3091
Bolaget skall bedriva marknadsföring, installation, support och utbildning avseende administrativa dataprogram. Konsultationer i samband med detta arbete ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bristol & Co Marketing HB
Org.nr: 969649-1944
Reklam-marknadsföring, utbildning och seminarieverksamhet.
Bruhn Reklambyrå AB
Org.nr: 556272-1604
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och managementtjänster ävensom handel med värdepapper samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper jämte idka därmed förenlig verksamhet.
Bröderna Strandberg Datakonsulter AB
Org.nr: 556323-8632
Bolaget ska bedriva marknadsföring av administrativa data- tjänster, installation och löpande service för databehandling på standardsystem, förvaltning av lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
BTB Pharma AB
Org.nr: 559001-7603
Bolaget BTB Pharma AB skall bedriva forskning och utveckling av medicinska produkter. Dessa produkter består främst av peptider och proteiner. Bolaget kommer även att bedriva produktion, marknadsföring och försäljning av ...