Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Malmö

Cessibel Konsult AB
Org.nr: 556658-3133
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tjänster inom marknadsföring och redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Cetona Consulting AB
Org.nr: 556677-8527
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultationer inom ledarskap, marknadsföring och försäljning, äga och förvalta värdepapper, konst och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
Chappelli AB
Org.nr: 556851-6040
Bolaget skall driva fastighetsförvaltning. Handel med cyklar och övriga transportmedel. Köp, försäljning och förvaltning av värdepapper. Konsulttjänster avseende marknadsföring, event och reklam samt annan därmed förenli ...
Chemoswed AB
Org.nr: 556557-8944
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring, distribution, köp och försäljning av kemiska och biotekniska produkter, tillhandahålla rådgivningstjänster samt köpa, förvalta och avyttra fast egendom, akt ...
Chiswed LL AB
Org.nr: 556561-6595
Bolaget skall bedriva handel med svenska produkter med inriktning på hantverk, konstglas, bruksglas och sjukvårdsutrustning samt utbildning och konsultationer inom marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
CMC Contrast AB
Org.nr: 556571-8797
Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av medicintekniska och pharmaceutiska produkter ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
ColdEye Records & Publishing HB
Org.nr: 969699-3956
Musikförlag och produktion Marknadsföring av artister Försäljning och distribution av musikmaterial och nya media.
Colfin AB
Org.nr: 556672-4216
Bolagets verksamhet skall vara juridisk verksamhet, inkassoverksamhet, delgivningsverksamhet, finansiella och ekonomisk rådgivning, konsultverksamhet inom organisationsutveckling och marknadsföring, ledarskapsutbildning, ...
Colibri SRL HB
Org.nr: 969748-0383
Resebranschen, som arrangör av resor. Handel, import och export av textil, päls, skinn, agroprodukter, hantverk samt konsultverksamhet inom marknadsföring'kommunikation och kontaktförmedlande.
Colorama AB
Org.nr: 556675-0229
Bolaget skall främja till Colorama-konceptet anslutna bolags ekonomiska intressen genom att sluta samarbetsavtal med leveran- törer samt att i övrigt tillhandahålla varor, servicetjänster, marknadsföring, utbildning och ...
Colorama EF
Org.nr: 769624-3331
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att nationellt och centralt ombesörja marknadsföring av medlemmarnas verksamhet, samt genom att äga och förvalta aktier i Colorama AB, org.nr ...
Community Network Öresund AB
Org.nr: 556815-6391
Bolaget ska bedirva uthyrning av kontorslokaler till företag inom reklambranschen samt bedriva konsultverksamhet inom reklam och marknadsföring.
Concieo Consulting AB
Org.nr: 556666-6375
Bolaget ska primärt bedriva konsultverksamhet inom Organisation & ledning,försäljning och marknadsföring inom IT- och telekombranschen. I tillägg kommer försälning av skönhets- och hudvårdsprodukter att ske samt handel m ...
Convince AB
Org.nr: 556610-7818
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och reklam ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
CoolStuff AB
Org.nr: 556694-9342
Bolaget skall bedriva försäljning av presentartiklar via nätet och fysiskt, hjälpa företag med marknadsföring på internet och därmed förenlig verksamhet.
Cordatum & Co AB
Org.nr: 556940-5433
Bolaget skall bedriva verksamhet inom områdena managementkonsulting (specifikt inom områden som verksamhetsutveckling, strategi och strategisk planering, ledningssystem, ledningsutveckling marknadsföring och försäljning) ...
CoreEye Holding AB
Org.nr: 556717-8677
Bolaget ska förädla, förvärva och förvalta innovativa företag med målsättning att öka bolagens och aktieägarnas värden. Målbolag skall arbeta med försäljning och marknadsföring av sina produkter som erbjuds via digitala ...
CottonSwe 2 AB
Org.nr: 556688-2931
Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av textiler, kläder och arbetskläder samt idka därmed förenlig verksamhet.
Coure AB
Org.nr: 556947-7176
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och produktion inom kommunikation, varumärkesstrategi, marknadsföring och information samt därmed förenlig verksamhet.
Creative By H & Us AB
Org.nr: 556976-1926
Bolaget ska bedriva reklamverksamhet, grafisk design, marknadsföring samt konsultation inom juridik. Bolaget ska även äga och förvalta aktier i andra företag och därmed förenlig verksamhet.