Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Malmö

HBET ELIXIR
Org.nr: 916762-3785
Konsultverksamhet inom marknadsföring och management. Handel med vin. Handel med värdepapper samt härmed förenlig verksamhet.
HBet Kvalitetsprojektörerna Akhter & Undhammar
Org.nr: 969627-7061
Konsult och projektverksamhet inom kvalitetsutveckling, marknadsföring, undersökning, organisationsförändring, fastighetsekonomi och fastighetsförvaltning. Kvalitetssäkring av textilprodukter.
HBet RR Teater och Musik
Org.nr: 969644-5981
Uppdrag inom musik och tater och annan kulturverksamhet. Konsultation, pjäsläsning, regi, produktion, utskrifter, trycksaker, marknadsföring, föreläsning, pedagogisk verksamhet, seminariumledare.
Happy Marketing AB
Org.nr: 556617-2135
Bolaget skall bedriva marknadsföring och reklamproduktion, äga och förvlata aktier samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hardutid AB
Org.nr: 556923-7141
Företaget ska bedriva försäljning av tjänster inom marknadsföring på internet samt utveckling av mobila applikationer samt därmed förenlig verksamhet.
Hiab AB
Org.nr: 556981-2828
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva utveckling, tillverkning, försäljning och marknadsföring av hydraulisk och övrig utrustning och lösningar för lasthantering, ...
Hit Rate Advertising Sweden HB
Org.nr: 969662-7752
Reklambyråverksamhet och marknadsföring'försäljning av exponeringsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Hjelms Ord Med Mera HB
Org.nr: 969619-0199
Utbildningskonsult, information, marknadsföring, journalistik, föreläsningar, handledning företrädelsevis inom utbildnings- och informationsbranschen.
Homeenter AB
Org.nr: 556293-3381
Bolaget skall bedriva handel med musik-, film- och spelprodukter samt därtill relaterade tillbehörsprodukter och och licensrättigheter omfattande såväl klubbverksamhet, postorderförsäljning samt OEM (dvs försäljning till ...
HOS Event HB
Org.nr: 969746-6796
Konsultverksamhet inom marknadsföring samt eventverksamhet och reklamfotografering.
House of fantastic AB
Org.nr: 559001-0715
Bolaget skall bedriva verksamhet inom design, arkitektur, konstruktion och marknadsföring av kreativa studiomiljöer utomlands och i Sverige. Bolaget skall även bedriva verksamhet såsom exempelvis kursverksamhet inom inno ...
House Rules AB
Org.nr: 556899-3108
Föremålet för bolagets verksamhet är idka producerande verksamhet inom skådespeleri, text, arrangörsverksamhet samt bedriva konsultverksamhet inom film, teater, TV, radio, video, marknadsföring, PR, reklam, konst, bok, t ...
How Dare You AB
Org.nr: 556495-0102
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i företagsledning, finansiering,(dock inte verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om kreditmarknadsbolag), och marknadsföring, före- trädesvis inom kulturområdet, inom ...
HPS Motor Event & Marketing HB
Org.nr: 969686-4454
Bolaget ska anordna event och reklam'marknadsföring för företag, organisationer och privatpersoner.
Hövding Sverige AB (publ)
Org.nr: 556708-0303
Bolaget ska bedriva utveckling, försäljning och marknadsföring av huvudskydd samt därmed förenlig verksamhet.
Ia Wadendal AB
Org.nr: 556808-9410
Journalistik, pr, reklam, marknadsföring, yogaundervisning.
ICH Consulting AB
Org.nr: 559041-4610
Bolaget skall förmedla och sälja tjänster och produkter avseende informations- och datateknik rörande forskning och produktutveckling (särskilt digitala kommunikationsmedel) samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ...
ID Multifunctional AB
Org.nr: 556870-1139
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, försäljning, ledarskap, utbildning samt inköp, försäljning, import och export av datateknikprodukter och därmed förenlig verksamhet.
IGAB Lantbrukskonsult i Malmö AB
Org.nr: 556296-7678
Bolaget verksamhet ska vara att tillhandahålla konsulttjänster inom jordbrukssektorn samt äga och förvalta fast och lös egendom, aktier och andra värdepapper ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. Att självt ell ...
IMP Digital AB
Org.nr: 556605-6411
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara digital marknadsföring, annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande verksamhet och marknadsföring av andras varor och tjänster via dator- och kommunikationsnät, upplåtande av ...