Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Homeenter AB

"Bolaget skall bedriva handel med musik-, film- och spelprodukter samt därtill relaterade tillbehörsprodukter och och licensrättigheter omfattande såväl klubbverksamhet, postorderförsäljning samt OEM (dvs försäljning tillsammans med ursprungstillverkare av hårdvara för musik, film samt spel) som direktförsäljning via andra försäljningskanaler som tex internet. Med spelprodukter avses mjukvaruspel för PC'Playstation'X-Box. Relaterade tillbehörsprodukter kan vara mp3-spelare, DVD-spelare, rengöringsutrustning och förvaringsprodukter för CD- och DVD skivor. Bolaget skall även bedriva lagerhållning, förpackning och distribution i anslutning därtill samt konsultverksamhet inom postorderhandel och distribution. Dessutom skall bolaget även utföra koncerngemensamma tjänster inom marknadsföring och administration samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Administration - Distribution - Marknadsföring - Spel
Org.nr: 556293-3381
Företagsform: Aktiebolag