Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Distribution i Malmö

ACAI Sweden AB
Org.nr: 556985-8110
Bolagets har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel, bearbetning och distribution av varor och råvaror med tyngdpunkt på hälsa, samt att bedriva där med förenlig verksamhet.
Alkaloida Sweden AB
Org.nr: 556911-3656
Bolaget ska bedriva import, export, marknadsföring, försäljning och distribution med farmaceutiska produkter, läkemedel och därmed förenlig verksamhet.
Anton Paar Nordic AB
Org.nr: 556841-6803
Bolaget ska bedriva försäljning, distribution och underhåll av mät- och analysinstrument samt därmed förenlig verksamhet.
Apoteksgruppen i Malmö Nr 1 AB
Org.nr: 556987-6930
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med receptbelagda apoteksvaror, receptfria apoteksvaror och handelsvaror som lämpar sig för försäljning och distribution till konsumenter genom apotek samt d ...
AquaFun AB
Org.nr: 556912-0008
Aktiebolaget ska bedriva distribution och grossist försäljning av sportutrustning.
Arab Cinema in Sweden AB
Org.nr: 556978-2294
Bolaget ska bedriva produktion och distribution av filmer.
Aright Ally HB
Org.nr: 969771-1001
Bedriva import och export och distribution av kirurgiska instrument.
Art.is. 02 Handelsbolag
Org.nr: 969683-7575
Distribution av kläder. Medieproduktion såsom logotyper, foto, film och design.
ArtistCentrum Sverige KB
Org.nr: 969709-1172
Förmedling och distribution av artister till företag, privatpersoner, restauranger samt eventföretag, samt även i egen regi arrangera olika event, samt till detta förenlig verksamhet.
Arx Förlag AB
Org.nr: 556864-0733
Föremålet för bolagets verksamhet är förlagsverksamhet, projektledning av bok- och trycksaksprojekt, redaktionella tjänster, grafisk formgivning, fotografering och bildbearbetning, textproduktion, översättning, försäljni ...
Automatik-Värme-Ventilationsservice AVV AB
Org.nr: 556116-7452
Bolaget skall utföra service- och underhållsarbeten inom automatik- värme- och ventilationsbranchenn, äga och förvalta fast egendom, bedriva uthyrning och leasing av maskiner och inventarier inom byggnads-, verkstads-, d ...
AVR Media Group AB
Org.nr: 559016-3308
Butik och partihandel med radio och Tv-utrustning samt digitalboxar. Utgivning av digitalboxar och IP-telefoni (VOIP). Återförsäljare inom telekommunikation (dvs. köp och försäljning av nätkapacitet utan att tillhandahål ...
BABYLISS NORDIC AB
Org.nr: 556950-9150
Bolagets verksamhetsföremål är köp, försäljning, återförsäljning, handel, distribution, marknadsföring, tillverkning, import och export av alla artiklar och produkter som avser hårvård, hygien, skönhet, parfymeri, gåvoar ...
Belmot Sweden AB
Org.nr: 556532-9207
Bolaget skall äga och förvalta bolag som bedriver import och distribution av bilar och reservdelar, reparation av bilar och därmed förenlig verksamhet.
Bilia Center Syd AB
Org.nr: 556944-7609
Bolagets verksamhetsföremål är att, direkt eller genom dotterbolag: - bedriva handel, distribution och uthyrning avseende transport- medel och sälja reservdelar och tillbehör (inklusive drivmedel) samt bedriva service- o ...
Birka Invest HB
Org.nr: 969711-3299
Import, försäljning och distribution av hårvårdsprodukter, sportartiklar såsom golfartiklar, tennisartiklar, bordtennis, squash, badminton, basket, volleyboll, klättring, kanot, styrketräning, bandy, kampsport. Teknik så ...
Blomgren & Family Distribution AB
Org.nr: 556946-8431
aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning, konsultation, events, provsmakning och marknadsundersökningar inom livsmedel, alkoholhaltiga och alkoholfria drycker samt därmed förenlig verksamhet.
Bolt & P AB
Org.nr: 556927-1215
Aktiebolaget ska bedriva import, export, distribution och försäljning av klockor och smycken samt design av klockor och smycken.
Brekeriet Beer AB
Org.nr: 556855-8315
Bolaget skall bedriva import, försäljning, tillverkning, distribution, marknadsföring och konsultation av alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga drycker, handel med värdepapper, förvaltning av fastigheter samt därmed för ...
Brunnshög Energi AB
Org.nr: 556951-8144
Bolaget skall utveckla och erbjuda hållbara, innovativa energi- och transportlösningar i form av produkter och tjänster samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska vidare omfatta produktion och distribution av ener ...