Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Malmö

Business.Intelligence XLence Nordic HB
Org.nr: 969709-7781
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet, utveckling, marknadsföring och försäljning av programvaror och tjänster inom ekonomi och IT områdena samt därmed förenlig verksamhet.
Bysted AB
Org.nr: 556556-8242
Bolaget skall bedriva verksamhet i form av grafisk design, konsultverksamhet i marknadsföringsfrågor samt direkt eller genom dotterbolag bedriva verksamhet inom reklam, information och marknadsföring samt idka därmed för ...
Byström kommunikation AB
Org.nr: 556851-6917
Bolaget ska bedriva rådgivning, planering och produktion inom branscherna marknadsföring och kommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet.
C B RECORDS HB
Org.nr: 916549-4411
PROMOTION, MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING AV GRAMMOFON- OCH VIDEOGRAMPRODUKTER SAMT KONSULTVERKSAMHET. HANDEL MED VÄRDEPAPPER.
C. Bergstrand marknadsföring KB
Org.nr: 969634-6270
Konsultmäkleri. Förse företag med kvalificerade marknadsförings- och reklambyråtjänster, projektledning samt därmed förenlig verksamhet.
C3 International AB
Org.nr: 556734-1176
Föremålet för bolagets verksamhet är en omfattande och heltäckande verksamhet inom alternativmedicin såsom upplysning, utbildning, marknadsföring och försäljning av skönhets och hälsofrämjande kunskaper, aktiviteter, utr ...
Caliente Beverages International AB
Org.nr: 556947-4850
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av drycker i Sverige och internationellt. Konsulttjänster inom ledningsfrågor och därmed förenlig verksamhet.
Calmerbäck media AB
Org.nr: 556849-1392
Bolaget ska arbeta med publicering av digitala medier, samt försäljning och marknadsföring av tillhörande tjänster, konsulttjänster inom marknadsföring och försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
CaMaBe Consulting AB
Org.nr: 556730-5262
Bolaget skall äga och förvalta lös och fast egendom samt bedriva konsultverksamhet inom strategi, marknadsföring och försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
CAMOZZI PNEUMATIK AB
Org.nr: 556386-6036
Bolaget skall bedriva import, tillverkning och marknadsföring av pneumatik och automatikkomponenter - samt system ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Care 4 Sail AB
Org.nr: 556689-2716
Aktiebolaget ska bedriva yrkesmässig sjöfart med chartermotorsegelskepp, konsultverksamhet inom marknadsföring och byggtekniskt område, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Carl Mikael Kindberg AB
Org.nr: 556498-4242
Bolaget skall bedriva verksamhet: a) med utveckling, tillverkning, försäljning och drift av säkerhetssystem, b) med konsulttjänster inom data, marknadsföring och juridik samt c) med verksamhet som är förenlig med dessa v ...
Carly AB
Org.nr: 556967-2206
Bolaget ska tillhandahålla en internetbaserad marknadsplats inom eftermarknaden för fordon där köpare och säljare möts och där marknadsföring och förmedling av tjänster kan ske på ett objektivt och kostnadseffektivt sätt ...
Caröe Invest AB
Org.nr: 556879-7400
Bolaget ska bedriva konsultation inom försäljning, marknadsföring och företagsledning samt äga och förvalta aktier, obligationer och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Cashware AB
Org.nr: 556603-1984
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva import och exportstöd för andra företags tillverkade produkter, industrilla system och marknadsföring av produkter, tjänster och system och i avtalsavslutprocessen ...
CDON Group E-commerce AB
Org.nr: 556533-8372
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva detaljhandel på internet med brett sortiment företrädesvis med beklädnadsvaror, heminredningsvaror, dagligvaror, böcker o ...
Celemiab Group AB
Org.nr: 556562-3997
Bolaget har till föremål för sin verksamhet produktion, marknadsföring och försäljning av läromedel och därmed förenlig verksamhet.
Celemiab International AB
Org.nr: 556401-4735
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av läromedel och därmed förenlig verksamhet.
Celemiab Systems AB
Org.nr: 556562-4003
Bolaget skall bedriva produktion, marknadsföring och försäljning av läromedel och därmed förenlig verksamhet.
CEMEX AB
Org.nr: 556089-9287
Bolaget skall importera och marknadsföra mineraliska produkter, bedriva produktion och marknadsföring av cementbaserade produkter och bedriva annan därmed jämförlig förenlig verksamhet.