Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Malmö

Lars Anders Demopro AB
Org.nr: 556559-5443
Bolaget skall bedriva försäljning av livsmedel och drycker, marknadsföring av dagligvaror, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Latitud55 Consulting AB
Org.nr: 556898-9098
Konsultverksamhet avseende företags organisationsutveckling, marknadsföring och försäljning, IT-utveckling, förvärv samt därmed förenlig verksamhet.
Le Brand Malmö AB
Org.nr: 556919-9614
Bolaget ska utforma och producera presentartiklar samt bedriva tjänsteverksamhet inom kommunikation och marknadsföring.
Leisure Cars Nordic AB
Org.nr: 556503-9517
Bolaget skall bedriva marknadsföring, försäljning, förmedling och uthyrning av motorfordon och logiverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Lenalm AB
Org.nr: 556513-6297
Bolaget skall bedriva konsulttjänster och marknadsföring samt försäljning av råvaror till industri, handel med värdepapper samt fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lennart & Melker HB
Org.nr: 969777-6954
Bolaget ska bedriva import, försäljning, tillverkning, distribution och marknadsföring av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker, arrangera dryckesprovningar samt därmed förenliga verksamheter.
Lenz Electronics AB
Org.nr: 556392-9289
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning av legotillverkning inom elektronikbranschen, samt förvaltning av värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
LERIPA AB
Org.nr: 556590-8729
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, programvaruutveckling och försäljning. Härutöver ska bolaget äga och förvalta aktier och värdepapper, såväl svenska som utlänska, samt bedriva med förut nämda ...
Level 52 Gallery HB
Org.nr: 969771-9889
Marknadsföring, förmedling, försäljning och konsultation inom konstbranschen i såväl Sverige som internationellt.
Light My Fire Sweden AB
Org.nr: 556458-3473
Bolaget skall bedriva försäljning och marknadsföring av natur- och miljöprodukter inom fritidsområdet såsom produkter för eldtändning, friluftsliv, sport och camping ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lightyear Labs HB
Org.nr: 969757-4649
Verksamhet och konsultuppdrag inom data, IT, marknadsföring, text, form, rörlig bild och stillbild.
Linus Thörnblad AB
Org.nr: 556702-8146
Bolaget skall bedriva idrottslig verksamhet samt marknadsföring och promotion och därmed förenlig verksamhet.
Lisberg Sverige AB
Org.nr: 556184-7418
Bolaget skall bedriva management, rådgivning, verksamhets- utveckling särkskilt utveckling av behovsanalysmetoder inom organisationer samt testmetoder för värdering av befattnings- egenskaper, marknadsföring samt reklam ...
Ljungdahl ROM AB
Org.nr: 556631-5379
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom reklam och marknadsföring, försäljning av heminredning och heminredningsdetaljer och därmed förenlig verksamhet.
LocalOffice Sweden AB
Org.nr: 556762-8499
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet (interima kort och långtidsuppdrag) inom affärsutveckling, marknadsföring och försäljning i form av personella resurser samt entitet(kontor). Försäljning av hård och mjukvara därtill ...
Look Media AB
Org.nr: 559000-7927
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultationer inom marknadsföring, reklam och event samt därmed förenlig verksamhet.
Lumbrila KB
Org.nr: 969670-2993
Konsultationer inom ekonomi, redovisning, marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Luxafina Kundrelationer KB
Org.nr: 969776-9934
Företaget skall bedriva utbildning, marknadsföring. Bolaget skall också, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva verksamhet inom call centers, contact centers, förvaltning av värdepapper, samt därmed förenlig ve ...
Läkarpunkten HB
Org.nr: 969759-7061
uthyrning, förmedling samt rekrytering av av sjukvårdspersonal, marknadsföring mot sjukvårdspersonal
Lönn-Sulic Mångfaldsmodeller AB
Org.nr: 556664-5999
Föremålet för bolagets verksamhet är -Utbildning rekrytering kartläggning och stöd till företag organisationer kommuner avseende interulturell kommunikation i syfte att förbättra integrationsprocessen. Rådgivning kontakt ...