Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bastec AB

"Bolaget ska bedriva utveckling och marknadsföring av system för byggnadsautomation, d.v.s styrning, reglering och övervakning av tekniska system som t.ex. ventilation, värme, kyla och belysning i främst kommersiella byggnader, samt system för energiopti mering och energiuppföljning."
Finns i branscher på Wedoo: Belysning - Marknadsföring - Programvaruutgivare - Ventilation
Org.nr: 556346-6738
Företagsform: Aktiebolag