Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Malmö

A & S Fläkt Automatik och Fastighetsservice AB
Org.nr: 556407-5314
Bolaget skall bedriva verksamhet med service och underhåll av ventilation, värme, kyla, automatik, el, mindre nyinstallationer av dito, vvs och fastighetsunderhåll, samt därmed förenlig verksamhet. Därutöver skall bolage ...
BALI Facility Management AB
Org.nr: 556560-3197
Bolaget skall utveckla och marknadsföra management-system för energi och funktionskontroll inom värme, ventilation och energiförsörjning och därmed förenlig verksamhet.
Bastec AB
Org.nr: 556346-6738
Bolaget ska bedriva utveckling och marknadsföring av system för byggnadsautomation, d.v.s styrning, reglering och övervakning av tekniska system som t.ex. ventilation, värme, kyla och belysning i främst kommersiella bygg ...
BN Consult Miljöteknik AB
Org.nr: 556487-8295
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom värme och ventilation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Byggnadsfirman PME AB
Org.nr: 556749-5444
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet inom företrädesvis ny-, till- och ombyggnationer' reparation och renovering' el-, ventilation- och VVS-installationer' handel med prefabricerade byggnadselement' import, export och ...
City Air i Malmö AB
Org.nr: 556771-4182
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva ventilation och luft- behandling. Handel med luftbehandlingssystem, luftconditionering och ventilation. Projektering avser ritningar och konstruktion av ventilations- och luftbeha ...
Energi & Klimatteknik i Tygelsjö AB
Org.nr: 556562-2858
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva service och installationsentreprenader av ventilation-, kyl-, automatik- och elanläggningar samt kontroll, besiktningar, konstruktion, märkning mm inom nämda anläggningar. ...
Ergoklima i Tygelsjö AB
Org.nr: 556283-7129
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva service och installationsentreprenader av ventilation-, kyl-, automatik och elanläggningar samt kontroll, besiktningar, konstruktion, märkning mm inom nämnda anläggningar. ...
Imtech HVAC AB
Org.nr: 556778-9010
Bolagets verksamhet är projektering och materialleverenser av värme, ventilation och luftbehandlingssystem samt arbetsledning på byggarbetsplatser i och utanför Sverige.
Imtech Ventilation AB
Org.nr: 556728-9177
Föremålet för bolagets verksamhet är att, för egen del och via dotterbolag, bedriva totalinstallation inom el-, VVS-, kyl- och ventilationsbranscherna, försäljning av ventilations- anläggningar och övrigt ventilationsmat ...
Imtech Ventilation IT AB
Org.nr: 556703-4268
Bolaget skall direkt eller indirekt tillhandahålla tjänster och produkter inom IT samt idka därmed förenlig verksamhet.
Imtech Ventilation Totalplåt AB
Org.nr: 556597-9092
Aktiebolaget ska bedriva plåtslageri med inriktning på tillverkning av ventilationskanaler och övriga detaljer för ventilationssystem, försäljning av ventilationsmaterial samt idka därmed förenlig verksamhet.
Insino AB
Org.nr: 556842-9509
Aktiebolaget ska bedriva projektering, kontroll samt besiktning av styr-, regler- och övervakningsutrustning för ventilation, värme och kyla. Förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Er ...
Installationsfirman PME AB
Org.nr: 556090-8518
Aktiebolaget ska bedriva installation, reparation och försäljning av el, tele, data, VVS, ventilation samt därmed jämställbar verksamhet, ny- till- och ombyggnationer, reparation och renovering , handel med prefabricerad ...
Jensen Ventilation AB
Org.nr: 556500-7464
Bolaget skall tillverka, marknadsföra och sälja produkter och tjänster för underjordisk ventilation samt förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Malmö Bleck o Plåtservice AB
Org.nr: 556925-1878
Bolaget skall bedriva plåtarbete, byggverksamhet nytt samt renoveringar rivningar, ventilation, smide, målning och därmed förenlig verksamhet.
Malmö Eltjänst AB
Org.nr: 556985-3707
Elfirma med serviceinstallationer, rotarbete samt entreprenad som huvudsaklig inriktning. Firman kommer även att anta sig konsultarbeten så som: Elritningar i Cadmiljö, projektledning. Firman kommer även att utföra servi ...
Malmö Fastighet & Trädgårds Service AB
Org.nr: 556736-2628
Bolagets verksamhet är fastighetsskötsel med därtill hörande arbetsuppgifter, service av el, VVS, ventilation, trädgård, grönytor, skötsel av maskiner, konsultationer såsom att ge svar på fastighetsägarnas frågor avseend ...
Malmö VVS AB
Org.nr: 556413-2990
Bolaget skall bedriva handel och installationsröresle avseende värme, ventilation och sanitetsanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
PQR Sustainable Systems and Planning Malmö AB
Org.nr: 556941-3957
Bolaget skall bedriva verksamhet inom värme, ventilation, sanitet, kyla, energi, styr- och reglerteknik, el, tele, larm, inpasseringssystem, samhällsbyggnad, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed före ...