Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

City Air i Malmö AB

"Bolagets verksamhet ska vara att bedriva ventilation och luft- behandling. Handel med luftbehandlingssystem, luftconditionering och ventilation. Projektering avser ritningar och konstruktion av ventilations- och luftbehandlingssystem. Installation avser montering av system enligt ritning eller an- visning. Service och underhåll av befintliga anläggningar. Att äga och förvalta lös och fast egendom."
Finns i branscher på Wedoo: Underhåll - Ventilation
Org.nr: 556771-4182
Företagsform: Aktiebolag