Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Programvaruutgivare i Malmö

42Broadcast AB
Org.nr: 556947-3043
Bolaget ska bedriva verksamhet inom mediatekniksektorn, förvaltning av lös och fast egendom, värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
518 Systemutveckling AB
Org.nr: 556574-3951
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av datasystem, datakommunikations- och internetapplikationer samt därmed förenlig verksamhet.
A.M.Q.J Utveckling AB
Org.nr: 556935-8160
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom datainsamling, utveckling av mjukvara och handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
AB Test Automation FX
Org.nr: 556791-2257
Bolaget ska bedriva utveckling av produkter för automatisk testning av mjukvara samt därmed förenlig verksamhet.
Acconsensum AB
Org.nr: 556548-3152
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av utrustning med inriktning på områdena medicin, biologi och fysik, förlags-, föredrags, film- och utbildningsverksamhet samt uthyrning av inventarier inom samma bransch, ...
AddMobile AB
Org.nr: 556654-1156
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag utveckla och marknadsföra dataprogram samt sälja därtill hörande konsult- tjänster och hårdvara, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med och förvaltning av v ...
Alaz AB
Org.nr: 556700-2232
Bolaget skall tillhandahålla internettjänster såsom program- varutjänster och portaler med söktjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Anyfi Networks AB
Org.nr: 556689-6899
Bolaget ska utveckla och tillhandahålla telekommunikationstjänster till företag, organisationer och hushåll samt därmed förenlig verksamhet.
Apsis International AB
Org.nr: 556615-5437
Bolaget skall bedriva verksamhet, produktutveckling, konsultverksamhet och utbildning avseende internetbaserad marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Apsis ProspectEye AB
Org.nr: 556747-2021
Bolaget skall utveckla och försälja dataprogramvaror, idka konsultverksamhet avseende programvaruutveckling, bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Aspiro AB
Org.nr: 556519-9998
Bolaget skall utveckla, marknadsföra och driva mobila kommunikations- och informationssystem mot internet samt idka därmed förenlig verksamhet.
AVEVA AB
Org.nr: 556002-3763
Bolaget skall framställa och försälja datorbaserade system till den internationella varvs- och offshoreindustrin samt driva annan därmed förenlig verksamhet.
AWT Teknik AB
Org.nr: 556925-3247
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT-branschen och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva konsult- verksamhet inom ljud- och ljusbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Bastec AB
Org.nr: 556346-6738
Bolaget ska bedriva utveckling och marknadsföring av system för byggnadsautomation, d.v.s styrning, reglering och övervakning av tekniska system som t.ex. ventilation, värme, kyla och belysning i främst kommersiella bygg ...
Beepsend AB
Org.nr: 556708-1731
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av e-post och sms-lösningar i marknadsföringssyfte samt därmed förenlig verksamhet.
Bestin Prepackaged Service Software AB
Org.nr: 556671-7756
Bolaget skall utveckla och marknadföra programvaror, som erbjuds som en tjänst riktat mot specifika branscher och branschbehov. Dessutom kommer verksamheten arbeta med rådgivning och konsultation inom de olika branschfok ...
BIMobject AB
Org.nr: 556856-7696
Bolaget ska bedriva global portal och webbservice för digitala produktkataloger, webbtjänster och serviceverksamhet inom informationsteknologi globalt inom byggsektorn och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även kun ...
Bitbetter AB
Org.nr: 556899-7919
Utveckling av mjukvara, uthyrning av konsulttjänster och försäljning av mjukvaruprodukter. Exempel på områden och plattformar, men inte begränsat till, är multimedia, spel för till exempel mobila enheter, spelkonsoller, ...
BitZone AB
Org.nr: 556685-7750
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom IT och mjukvaruutveckling, utbildning inom IT till företag och högskolor, försäljning av hårdvara och mjukvara samt handel med aktier och andelar sa ...
Blast Door Interactive AB
Org.nr: 556801-2917
Bolaget ska bedriva utveckling och skapande av interaktiva upplevelser, digitala spel och underhållning i existerande och kommande distributionsformer ävensom därmed förenlig verksamhet.