Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Navigator Communications KB

"Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom reklam och marknadsföring, innovativ verksamhet och kreativ produktion inom området marknadskommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Marknadsföring - Reklambyråer
Org.nr: 969672-7420
Företagsform: Kommanditbolag