Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Västerås

BMK Tommy Blomqvist AB
Org.nr: 556844-8772
Bolaget ska bedriva projekt- och byggledning inom byggsektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Bo Tommy Gråberg Invests AB
Org.nr: 556885-8939
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom bygg, bedriva handel med fastigheter, fordon och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Bodén Fastigheter AB
Org.nr: 556763-1832
Bolaget ska, direkt eller indirekt via dotterbolag, bedriva förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper, bygg- och anläggningsverksamhet, holdingverksamhet (avseende fastigheter och värdepapper), förvaltning av fa ...
Bodén Mark & Anläggning AB
Org.nr: 556546-1109
Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bodén Mark & Anläggning i Mälardalen AB
Org.nr: 556932-7751
Aktiebolaget ska bedriva bygg- & anläggningsverksamhet, förvaltning av fast & lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
BOMANU 2 AB
Org.nr: 556823-4438
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsverksamhet och därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper.
BOMANU AB
Org.nr: 556788-8440
Bolaget ska bedriva fastighetsverksamhet och därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper.
Bonobo Technology AB
Org.nr: 556775-3909
Bolaget ska bedriva verksamhet med konsulttjänster inom projektledning, byggnadsrörelse, management och mentorskap, uthyrning av insturment'verktyg inom bygg- och installations- rörelse. framtagande och försäljning av ut ...
Brandskyddsbyrån Mälardalen AB
Org.nr: 556961-7359
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning i brand och säkerhetsfrågor, utbildning i systematiskt brandskyddsarbete samt handel med säkerhetsprodukter.
Breivold Consulting AB
Org.nr: 556739-9687
Föremålet för bolagets verksamhet är teknisk konsultverksamhet inom verkstadsindustrin, handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bröderna Johanssons Bygg och Monteringar HB
Org.nr: 916598-8545
Demontering och montering av fönster. Fastighetsrenovering samt mindre byggjobb.
Bröderna Pettersson Platt AB
Org.nr: 556268-8365
Bolaget skall bedriva plattsättningsentreprenader, murning, betongarbeten, snickerier, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Golv i Västerås AB
Org.nr: 556840-7836
Bolaget skall bedriva byggnation och renovering, samt därmed förenlig verksamhet.
Bygg & VVS Gruppen I Västmanland HB
Org.nr: 969775-7152
Byggnadsarbeten, VVS-arbeten samt teknisk konsult inom VVS.
Bygg & VVS-Gruppen i Västmanland AB
Org.nr: 559020-9622
Bolaget skall Byggnads- och VVS-arbeten och därmed förenlig verksamhet.
BYGG & VÅTRUMSPROFFSEN i Västerås AB
Org.nr: 556877-7501
Bolaget ska bedriva alla förekommande arbeten inom plattsättning och snickeri (renovering, tillbyggnader, ombyggnader) samt därmed förenlig verksamhet.
Bygg och Snickeri service i Västerås AB
Org.nr: 556888-2079
Bolaget ska bedriva bygg- och snickeriinredningar till företag och privatpersoner samt därmed förenlig verksamhet.
Bygg och städ i Västerås AB
Org.nr: 556885-2072
Bolaget skall bedriva byggnations- och plåtarbeten, städning, utbildningsverksamhet, hantverksarbeten och försäljning samt fastighetsförvaltning och värdepappershantering och därmed förenlig verksamhet.
Bygg S.S.N Aros Entreprenad AB
Org.nr: 556504-4137
Bolaget skall bedriva byggnads- och anläggningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Byggakuten i Västerås HB
Org.nr: 969715-9110
Bygg- och snickeriarbeten, rivningsarbeten, plattsättning. Gräv- och markanläggningsarbeten. Betonghåltagning.