Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Västerås

PB Proffs Boenden AB
Org.nr: 556923-0757
Byggföretag som ägnar sig åt det mesta inom bygg och handel med byggvaror.
PB,s Riv och återvinning AB
Org.nr: 556575-3596
Bolaget ska utföra rivningstjänster, återvinning av byggmaterial och betonghåltagning samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
PB:s Håltagning AB
Org.nr: 556562-2692
Bolaget skall bedriva entreprenad inom byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
PE Betongteknik AB
Org.nr: 556617-1012
Bolaget skall bedriva försäljning och konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsbranchen och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Pelles Bygg & Markentreprenad i Västerås AB
Org.nr: 556972-3579
Aktiebolagets verkamhet skall vara att utföra bygg & markentreprenad, äga & förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Per Gehrke Byggledning AB
Org.nr: 556670-7989
Bolaget ska bedriva byggledning samt utbildning och konsultverksamhet inom miljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Per Lindberg Projektteknik AB
Org.nr: 556618-1573
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom projektledning, samt att äga och förvalta fastigheter, och därmed förenlig verksamhet.
Peritus Projektledning AB
Org.nr: 556885-8525
Bolaget skall bedriva konsultverksmahet avseende utredningar, projektledning, byggledning och kontrollansvar enligt PBL inom byggnads och fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Peter Gustafsson Group AB
Org.nr: 556858-1846
Bolaget ska bedriva bygg- och städverksamhet, kroppsvård samt inköp och försäljning av byggnads-, städ- och kroppsvårds- produkter och därmed förenlig verksamhet.
Plåt & Ventilationskonsult i Västerås AB
Org.nr: 556298-7080
Föremål för bolagets verksamhet är skostenstätning, ventilationskonsultation, bygg- och plåtslageriarbeten, försäljning av skorstensprodukter, sömnad och sytillbehör jämte försäljning av produkter för hästar, förvaltning ...
Poolbyggarna SPA i Västmanland AB
Org.nr: 556504-5506
Bolaget skall bedriva försäljning och montage av pooler, spabad, mark och anläggningsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Poolspecialisterna BN Bygg AB
Org.nr: 556235-2277
Bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Prevas International AB
Org.nr: 556266-3210
Bolaget skall självt eller genom dotterbolag bedriva verksamhet avseende utveckling av databaserade produkter, IT-lösningar och automationssystem, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhe ...
PRO Miljö & Logistik i Västerås AB
Org.nr: 559015-5197
Bolaget ska utforma logistiklösningar avseende trävaror och ballastprodukter, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Projektledning Duvan AB
Org.nr: 556831-7183
Föremålet för bolagets verksamhet är projektledningskonsult inom anläggnings-, transport, energi- och industriprojekt och därtill hörande verksamhetsområden samt handel med värdepapper, kapital- förvaltning, äga och förv ...
PROSE Infrasystems AB
Org.nr: 556958-0193
Bolaget ska bedriva handel, import och export med delar och reservdelar till järnvägsbranschen, tillverkning av system och delsystem till järnvägsfordon samt därmed förenlig verksamhet.
PSS Bemanning AB
Org.nr: 556954-5840
Föremålet för bolagets verksamhet är bemanningsföretag, bygg- och mekaniker, lager och logistik, kultur och nöjen, restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
R A Gustafson Bygg AB
Org.nr: 556589-1941
Bolaget skall utföra byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet samt förvärva, äga och förvalta samt avyttra fastigheter och värdepapper.
Rafal Niemiec Bygg AB
Org.nr: 556882-7215
Akitebolagets verksamhet ska vara att utföra snickerier, stenarbete, målning och tapetsering.
Ramco AB
Org.nr: 556349-5687
Bolaget skall bedriva rådgivning, agenturer, import och export av industriprodukter avseende eldfasta material. Försäljning och byggnation av glassmältugnar, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.