Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Västerås

Segerström Consulting & Recycling AB
Org.nr: 556975-8542
Företagets verksamhet är entreprenader, projektlednings- och konsultationstjänster inom anläggnings- och entreprenadbranschen samt att bedriva förmedling av återvunnet stål- och metallskrot samt därmed förenlig verksamhe ...
SEQUAL AB
Org.nr: 556864-1053
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet samt produkt- och affärsverksamhet inom främst skog- och träindustri, internationell och nationell handelsverksamhet i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet.
SG Bleck & Plåt AB
Org.nr: 556885-7535
Föremålet för bolagets verksamhet är bygg och plåtslageri och därmed förenlig verksamhet.
Sinva EF
Org.nr: 769608-6896
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: - sälja tjänster inom bygg och anläggning, - sälja tjänster inom området bokföring och redovisning, - bedriva handel med personbilar och ...
Sista versen 20778 AB
Org.nr: 556796-7061
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
SJÖGREN GSE HB
Org.nr: 969729-9171
Teknisk konsulttjänst för markutrustning inom flygsektorn. Handel med varor för hem såsom kuriosa och antikviteter.
Skultunabyggen AB
Org.nr: 556468-9148
Föremålet för bolagets verksamhet är byggkonsultation och byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Slånbäret konsult AB
Org.nr: 556660-0986
Föremålet för bolagets verksamhet är att sälja tjänster i form av konsultuppdrag inom golvbranschen, golv och väggbeklädnadsarbeten, administrativa tjänster, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
SM Betonggolv i Västerås AB
Org.nr: 556582-7499
Bolaget skall bedriva gjutning av betongvaror för byggändamål och därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver även uppfödnings- och tävlingsverksamhet med travhästar.
SN Montering AB
Org.nr: 556802-7758
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra montering av stålkonstruktioner, bedriva uthyrning av personal samt konsultverksamhet inom ekonomi, administration och personal samt därmed förenlig verksamhet.
Solid Tak & Bygg i Västerås AB
Org.nr: 556829-1313
Bolaget ska bedriva takbyggnationer, fastigheter- och bygg- tjänster och därmed förenlig verksamhet.
SPAG i Västerås AB
Org.nr: 556838-3755
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom bygg-, anläggnings- och fastighetssektorn, kvalitetssamordning, förvalta värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Spectromek AB
Org.nr: 556560-1035
Bolaget skall bedriva handel med ved och vedredskap, utföra dykarbeten samt bedriva handel med dykarutrustning samt utföra monteringsarbeten inom verkstadsindustrin samt idka därmed förenlig verksamhet.
Spoon Bygg & Inredning AB
Org.nr: 559034-3926
Bolaget ska i huvudsak montera kök och utföra där tillhörande arbeten.
Spoon Kök & Gourmet AB
Org.nr: 556843-7270
Bolaget ska bedriva försäljning av köksinredningar, konsultverksamhet med bygg- och inredningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
SQA Invest AB
Org.nr: 559005-9233
Bolaget skall bedriva tillverkning, utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter i form av verktyg och utrustning för arbete i hem- och kontorsmiljö samt för yrkesgrupper inom måleri, bygg och städ. Bolaget ko ...
STBA Bygg AB
Org.nr: 559005-8490
Bolaget ska bedriva verksamhet inom byggnation, ombyggnation och förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Stil & Teknik i Västerås AB
Org.nr: 559006-5263
Bolaget skall bedriva försäljning av hudvårdsprodukter samt erbjuda tjänster inom ledarskap, teknik och underhåll i järnvägs- och verkstadsindustri samt därmed förenlig verksamhet.
Stolpen Västerås AB
Org.nr: 556664-4067
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och tillverkning inom verkstadsindustrin ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Stomkonstruktioner i Västerås AB
Org.nr: 556523-2096
Bolaget skall bedriva konsultationer inom byggbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet, köp och försäljning av värdepapper och därmed förenli ...