Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Västerås

Måleriprojekt i Västerås AB
Org.nr: 556472-1826
Bolaget skall sälja konsulttjänster, i första hand till måleriföretag, arkitekter och byggentreprenörer, samt därmed förenlig verksamhet, I konsulttjänsterna ingår bl a att upprätta målningsbeskrivningar, mängdberäkninga ...
Mälardalen MTG AB
Org.nr: 556897-6608
Bolaget ska bedriva handel med byggvaror, konsultation inom bygg och fastighet, uthyrning av byggtjänster, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Mälardalens Bygg & Badrum AB
Org.nr: 559014-2690
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Mälardalens Bygg & Energi AB
Org.nr: 556900-7718
Föremålet för bolagets verksamhet är bygg och måleriverksamhet samt energilösningar till fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Mälardalens Bygg & Inredning i Sverige AB
Org.nr: 556947-0171
Bolaget ska bedriva byggverksamhet.
Mälardalens Bygg i Västerås AB
Org.nr: 556859-0953
Byggverksamhet, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Mälardalens Bygg och Projektsupport AB
Org.nr: 556995-3390
Drift, samordning och support av alla typer av bygg och renoveringsarbeten med kompetens inom elarbetet och projektstyrning med fokus på kvalitet, hälsa, miljö och säkerhet.
Mälardalens bygg- och båtservice AB
Org.nr: 556803-5405
Bolaget skall bedriva reparation och underhåll av fartyg och av ej egentillverkade båtar, byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Mälardalens Ekologi Bygg AB
Org.nr: 556546-5704
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Mälardalens Golvavjämning AB
Org.nr: 556684-0335
Bolaget skall bedriva golv- och väggbeläggningsarbeten, andra bygg- och anläggningsarbeten, försäljning av torrbruk med tillbehör, redovisning, bokföring samt andra administrativa uppdrag, värdepappersrörelse, bedriva la ...
Mälardalens hem & fastighetsservice AB
Org.nr: 556971-9601
Aktiebolaget ska utföra fastighetsservice samt hushållsnära tjänster, exempelvis teknisk fastighetsservice, trädgårdsskötsel, städ, lättare bygg samt därmed förenlig verksamhet.
Mälardalens Mark och Trädgårdsservice MMT AB
Org.nr: 556442-3035
Bolaget skall utföra mark- och trädgårdsanläggning, trädgårdsskötsel samt grundarbeten och mindre byggnationer, konsultarbete och försäljning av material och maskiner inom dessa verksamhetsområden samt därmed förenlig ve ...
Mälardalens Riv och Fastighetsservice AB
Org.nr: 556989-6128
Aktiebolaget ska bedriva tjänster inom bygg och markentreprenad såsom marksten, nybyggnation, formsättning och grundgjutning samt därmed förenlig verksamhet. Utföra tjänster inom fastighets- service såsom trädfällning, t ...
Mälarstadens Bygg & Fastighetsteknik AB
Org.nr: 556774-4858
Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenader i bygg- och fastighetsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Mälarträdgårdar i Västerås HB
Org.nr: 969765-3807
Trädgårdsarbete innehållande design, anläggning och skötsel. Riktat till privatpersoner, företag och föreningar.
Mälarås Bygg AB
Org.nr: 556886-4127
Bolaget ska bedriva byggnadsarbeten och elinstallationer och därmed förenlig verksamhet.
N E Widerström Schakt AB
Org.nr: 556182-9127
Bolaget skall utföra schakt- och grävningsarbeten, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
NG of Scandinavia AB
Org.nr: 556844-8814
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, samt konsultverksamhet i anslutning härtill, äga samt förvalta värdepapper, äga samt förvalta fast egendom, import- samt exportverksamhet av byggvaror, kläder, lädervaror och möbler ...
NG of Scandinavia Bygg AB
Org.nr: 556983-2990
Föremålet för bolagets verksamhet är byggentreprenader och byggservice och därmed förenlig verksamhet.
Nils Gustafsson Bygg AB
Org.nr: 556609-2911
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra bygg- och monteringsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.