Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Västerås

Telekomkonsult HRMC AB
Org.nr: 556662-6197
Bolaget skall bedriva försäljning av telekommunikation och dator- kommunikationslösningar till företag, byggentreprenader, bygg- renoveringar, försäljningsuppdrag och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verks ...
TGA Bygg & Konsult AB
Org.nr: 556520-5159
Bolaget skall idka byggverksamhet samt konsultationer inom redovisning och ekonomi ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
TH Sundbyholms Kött & Fisk AB
Org.nr: 556878-6973
Bolaget ska bedriva försäljning av kött och fisk i butik, fastighetsskötsel samt förvaltning av fastigheter. Tekniska konsultationer inom bygg, el, tele även installationer. Och därmed förenlig verksamhet.
Thomas Rylander AB
Org.nr: 559034-5780
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom byggledning och projektutveckling, äga och förvalta lös och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Thord Hammarsten Byggprojekt AB
Org.nr: 556637-2198
Bolaget skall bedriva projektledningstjänster och andra konsult- beten inom byggsektorn, bedriva byggnadsverksamhet och handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
ThoRei Brand o Försäkring AB
Org.nr: 556931-5244
Utbildningverksamhet inom brand och försäkring. Skadereglering av försäkringsskaor samt information förebyggane brandskydsarbete.
Tidö Hantverkare AB
Org.nr: 556879-8879
Tjänster inom bygg och elinstallationer samt reparationer och tillverkning snickeri enligt önskemål.
Tidö-Lindö Konsult AB
Org.nr: 556271-0938
Bolaget skall idka konsultationsverksamhet inom värme- och sanitetsområdet och byggbranschen, fastighetsförvaltning samt redovisningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
TILLBERGA ALLTJÄNST AB
Org.nr: 556901-2551
Konsult verksamhet inom bygg och transport Renovering av bilar Köp och försäljning av bilar Försäljnig av däck o fälgar
Torp Bygg & Affärssupport AB
Org.nr: 556982-5754
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet och affärssupport avseende ledning och produktion inom byggindustrin.
Tortuna Bygg & Lantbruk AB
Org.nr: 559012-1595
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva byggverksamhet, uthyrning av arbetskraft och entreprenadverksamhet inom lantbruk samt förvaltning av lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Totalbyggen i Västerås AB
Org.nr: 556956-9394
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg- och anläggningsentreprenad, äga och förvalta fastigheter, konsultverksamhet inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Traxolution AB
Org.nr: 559003-0473
Bolaget ska bedriva tekniska konsulttjänster, entreprenörs- verksamhet inom byggnation av infrastruktur, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
TS Jansson Byggare AB
Org.nr: 556559-1491
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
U. Gustafsson i Västerås Förvaltning AB
Org.nr: 556719-0375
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
UB Brandtätning o Fog AB
Org.nr: 556630-1353
Föremålet för bolagets verksamhet är brandtätning, fog, byggverksamhet, ny-, till- och ombyggnationer, uppfödning, träning och tävling med travhästar och därmed förenlig verksamhet.
ULAN Invest AB
Org.nr: 556780-2219
Bolaget skall bedriva: -rörentreprenader och därmed förenlig verksamhet. -konsultverksamhet inom områdena rör och bygg och därmed förenlig verksamhet. -äga och förvalta fast- och lös egendom och därmed förenlig verksamhe ...
Ulf Markströms Bygg & Inredningar AB
Org.nr: 556303-3124
Bolaget skall utföra reparations-, om- och tillbyggnadsarbeten, inredningsarbeten inom främst byggnadsbranschen samt bedriva försäljning och montering av köksutrustning, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed före ...
Uphill Sweden AB
Org.nr: 556588-6123
Bolaget ska bedriva: 1. Konsulttjänster inom ramen för projektledning vid planering, genomförande och uppföljning av större nationella och internationella infrastrukturella anläggningsprojekt. 2. Verksamhetsutveckling in ...
Utveckling Simrishamn AB
Org.nr: 556945-0132
Företaget bedriva utvecklings-, projektlednings-, förvaltnings- och entreprenadverksamhet inom bygg och fastighetsbranschen samt förvalta eget innehav av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.