Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Västerås

Stommen Bygg i Västerås AB
Org.nr: 556908-8601
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, äga och förvalta aktier i bolag samt därmed förenlig verksamhet.
Storgårdshus AB
Org.nr: 556681-1484
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Structor Besiktning och Kontroll AB
Org.nr: 556902-1313
Bolaget bedriva konsultverksamhet inom besiktnings- och kontrolluppdrag inom bygg- och anläggningsprojekt samt därmed förenlig verksamhet.
Structor Västerås AB
Org.nr: 556758-2852
Bolaget ska bedriva konstruktion, byggledning, projektledning, kontroll, besiktning samt kvalitetssäkring inom byggnads- och konstruktionsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Style Service Västmanland AB
Org.nr: 556692-5524
Bolaget ska bedriva lokalvård, byggstädning, golvvård, trädgårdsskötsel, bygg- och måleriservice, marknadsföringstjänster inom städ-, bygg- och måleribranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Surahammar Last & Planering AB
Org.nr: 556377-3281
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt lasmaskinarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Sustainable Transport Systems KH AB
Org.nr: 559005-5801
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultation inom spårbunden transport samt annan därmed förenlig verksamhet.
Svanå Bygg AB
Org.nr: 556836-3922
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, konsulttjänster inom bygg, försäljning av byggvaror och därmed förenlig verksamhet.
Svedyk & Bygg AB
Org.nr: 556749-8174
Aktiebolagets verksamhet ska vara anläggningsdykeri, byggnads- arbeten, entreprenader, bogsering, aktie och värdepappershandel, fastighetsförvaltning och import inom ovan.
Svenska Avloppscenter AB
Org.nr: 556753-4648
Bolaget skall bedriva detaljhandel och partihandel med bygg- och vvs-material. Import och export av bygg- och vvs-material. Tillverkningsindustri av bygg-, vvs- och avloppslösningar. Konsultverksamhet av bygg-, vvs- och ...
Svenska Hyresbostäder Folkhemmet AB
Org.nr: 556698-8613
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt via dotterbolag, intressebolag eller under andra samarbetsformer bedriva handel med fastigheter och byggprojekt, utöva konsult- verksamhet inom bygg och anlä ...
Svenska Skorstenar AB
Org.nr: 556925-3486
Bolaget ska bedriva skorstenstätning, ventilations-, bygg- och plåtslageriarbeten, försäljning av skorstensprodukter, äga, förvalta och handla med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
SWEFF MANAGEMENT AB
Org.nr: 559012-1579
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fastighets- och byggprojektutveckling och därmed förenlig verksamhet samt särskild konsultverksamhet inom byggnadsteknik och byggjuridik.
Söder's Måleri i Västerås AB
Org.nr: 556880-8025
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med måleri, bygg- och markarbeten samt besiktningar av dito, handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
T Bergström Bygg AB
Org.nr: 556952-0520
Bolaget skall bedriva verksamhet inom plattsättning, murning-, putsning, byggverksamhet, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
T. Norells Trädgårdsservice AB
Org.nr: 556570-0944
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom gräv och schakt, växtodling och försäljning av växtodlingsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Tarmo Saahkari Painting AB
Org.nr: 556802-4607
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att tillhandahålla tjänster som sandblästring, sprutmålning, högtrycksrengöring, metallisering, svetsning, metallarbeten samt övriga tjänster som är förenliga inom verksamhete ...
TC Recycling AB
Org.nr: 556915-9428
Bolaget ska som huvudentreprenör, bedriva konsultativ verksamhet med personalbemanning samt personalutyrning och entreprenad- verksamhet inom personalbemanning främst inom bygg och anläggning och återvinning, köp och för ...
TDS Teknik AB
Org.nr: 556818-4401
Bolaget ska bedriva - konsultationer inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet, - äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet, samt - köp och försäljning av värdepapper och därmed förenli ...
Tegelstrom Products AB
Org.nr: 556866-3321
Aktiebolaget ska bedriva handel med bygg-, trävaror och natursten samt därmed förenlig verksamhet.