Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Västerås

Ramco Sweden AB
Org.nr: 556631-5627
Bolaget skall bedriva agenturverksamhet inom stål- och glasindustrin. Tillverkning och försäljning av glassmältningsugnar. Konsulttjänster inom konstruktion av eldfast fordring av glas och stålsmältningsungar i Sverige o ...
RBA Byggkonsult AB
Org.nr: 556938-3309
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg- och projektledning samt därmed förenlig verksamhet.
rcs transport HB
Org.nr: 969771-6240
Transport. Entreprenad inom bygg och 'markserviceanläggning.
RealProject AB
Org.nr: 556686-9375
Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga'förvalta, köpa, sälja, förädla fastigheter ( relaterat till engelskans Real Estate ). Att driva därmed förenlig konsultverksamhet. Att driva konsultverksamhet i företagsledning. ...
Reijal Byggledning & Konsult AB
Org.nr: 556931-8461
Bolaget ska bedriva byggledning och konsultverksamhet inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Renator i Västerås AB
Org.nr: 556472-9126
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen, köpa och sälja fast egendom samt aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Rigmer Entreprenad AB
Org.nr: 556320-2802
Bolaget skall bedriva anläggningsarbeten ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ringbergets konsult AB
Org.nr: 556980-4627
Företaget ska bedriva konsulttjänster, främst inom bygg- och anläggningssektorn. Därutöver kommer uppdrag såsom granskning, projektledning, rådgivning, ekonomi, resursstöd, utbildning, remiss- och utredningsarbete inom b ...
Rithuset Arkitektkontor i Västerås HB
Org.nr: 969722-1852
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området husbyggnation, såsom utförande av utredningar, ritningar, beskrivningar, byggnadsledning samt kontroll och därmed förenlig verksamhet.
Rolf Skog Byggledning AB
Org.nr: 556561-5993
Bolaget skall utföra byggledning och byggkonsultuppdrag och därmed förenlig verksamhet.
Rosén Besiktning & Kontroll AB
Org.nr: 556910-9191
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg och anläggning (kontrollansvar, besiktning, bygg och projektledning, utredning och kalkyler), handel med värdepapper och fastigheter.
Rts Byggledning AB
Org.nr: 556455-7584
Bolaget skall bedriva byggledning och entreprenaduppdrag till företag, import och handel med heminredningsprodukter från Egypten, förmedlingsuppdrag, konsultverksamhet, inom snickeritillverkning, jordbruk samt fisk- och ...
S N Popenda AB
Org.nr: 556575-2374
Bolaget skall utföra sammansättningsproduktion i form av färdigställande av tågvagnar, idka tågunderhållsarbete för persontåg och godståg. Vidare skall bolaget utföra grävningar, monteringar och transporter, uthyrning av ...
S-Å. Wallin Bygg AB
Org.nr: 556118-3665
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse, äga och förvalta fastigheter samt bedriva handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
S.E. Åhlander AB
Org.nr: 556439-9961
Bolaget skall driva konsult- och försäljning inom byggbranschen, bedriva handel med fastigheter och värdepapper, utföra förvaltningsuppdrag avseende fastigheter samt bedriva tävlingsverksamhet med hästar och idka därmed ...
S.R. Bygg & Renovering HB
Org.nr: 916580-4460
Om- och nybyggnation, renovering.
Sael AB
Org.nr: 556420-2959
Bolaget ska bedriva byggnadsteknisk konsultverksamhet, fastighetsvärdering, fastighets- och värdepappers- förvaltning, energi- och elkonsultationer, administrativ- och datakonsultationer samt bedriva därmed förenlig verk ...
Salboheds Bygg och Anläggningstjänst AB
Org.nr: 556687-6537
Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenadarbeten inom bygg- och anläggningsområdet såsom markberedning och markbeläggning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
SAVEAB AB
Org.nr: 556494-8783
Bolaget skall bedriva försäljning av vattenbesprutningsutrustning och vitvaror, konsultuppdrag inom bygg- och bostadssektorn, försäljning och konsultation inom läkemedelsindustrin, handel med värdepapper samt att äga och ...
Sebastian Eriksson Bygg och Entreprenad AB
Org.nr: 556882-2075
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadsverksamhet, måleri, plattsättning, snickeri, takläggning, renoveringsarbete, ny- produktion och markarbeten samt konsultation inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet ...