Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Västerås

Contec Byggprojektering i Västerås AB
Org.nr: 556451-3892
Föremålet för bolagets verksamhet är projektering och projektledning inom byggbranschen, jämte därmed förenlig verksamhet.
Coordinator i Stockholm AB
Org.nr: 556690-4701
Bolaget ska idka byggentreprenadverksamhet, konsultation inom byggentreprenad, fastighetsteknik och fastighetsförvaltning, äga, förvalta och förädla fastigheter, investera i och handla med värdepapper, bedriva riskinvest ...
Corina Bygg och Transport HB
Org.nr: 969765-4573
Bygg, transport varor och städservice.
CQ dörr & fönster depån AB
Org.nr: 556619-7363
Bolaget skall bedriva byggverksamhet samt handel med bygg- material, dörrar, fönster. Lyft och montagehjälpmedel för fönster och dörrar, handmaskiner för dörrar, fönster och därmed förenlig verksamhet.
D & E Plattsättning & Betongarbeten AB
Org.nr: 556598-0868
Bolaget skall bedriva plattsättning, betongarbeten och måleri- arbeten samt därmed förenlig verksamhet.
D-Hus i Västerås AB
Org.nr: 556972-3249
Bolaget ska utföra bygg och snickeriarbeten, förvärva hus, förvalta hus, förädla hus samt försälja hus och lokaler samt därmed förenlig verksamhet.
Danne och Stinas Bygg och Måleri AB
Org.nr: 559009-3083
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom måleri, bygg, el och svetsning samt handel med värdepapper.
Designpartners Bygg- och Anläggningsingenjörer i Västerås AB
Org.nr: 556951-0836
Bolaget ska bedriva byggentreprenad- och byggkonsultverksamhet, utveckling av byggsystem samt därmed förenlig verksamhet.
Dinda Bygg AB
Org.nr: 556867-4997
Aktiebolaget ska bedriva bygg- och måleriarbeten, städning och därmed förenlig verksamhet.
Domberg Fastighets AB
Org.nr: 556837-2659
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom bygg-, anläggnings- och fastighetssektorn, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Dozi AB
Org.nr: 556914-5450
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom inredningsarkitektur och projektledning vid ombyggnad.
Ekeinvest i Västerås AB
Org.nr: 556941-7669
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg- och anläggningsarbeten, import och försäljning av textilier, handel och försäljning med fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Ekonomihuset Globin AB
Org.nr: 556197-1796
Bolaget skall bedriva handel och förvaltning av fastigheter, samt konsultation och finansiell rådgivning, jämte värdepappershandel ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Branscher: bygg-, konsult-, mäklare-, värdepappe ...
Elgerot Consult and Trading AB
Org.nr: 556834-6323
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom medicin och ekonomi, uthyrning och försäljning främst av bygg- och markentreprenad- maskier, samt förvaltning och försäljning av patent, aktier och fastigheter samt därmed fören ...
Elmertoft Bygg & Montage AB
Org.nr: 556178-3233
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av fönster samt bedriva byggnadssnickerier och handel med byggmaterial samt därmed förenliga verksamheter.
ELT bygg & montage AB
Org.nr: 556997-8876
Bolaget skall bedriva försäljning, inköp och montering av markskruv, dörrar, och andra byggnadsmaterial och därmed förenlig verksamhet.
ELT byggkonsult AB
Org.nr: 556859-5960
Bolaget skall bedriva byggverksamhet förenat med byggkonsultation med kontrollansvariga och besiktningsmän. Bolaget skall även bedriva redovisningstjänster, med både fasta och löpande uppdrag.
EMP Evolution AB
Org.nr: 556982-8139
Bolaget skall ägna sig åt konsultverksamhet, produkter och tjänster inom miljö och återvinning samt därmed förenlig verksamhet. Vidare kommer bolaget att ägna sig åt handel med värdepapper.
Enark Arkitektkontor AB
Org.nr: 556259-8184
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom arkitektområdet.