Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Västerås

Nishiwaki International AB
Org.nr: 556764-7994
Bolaget ska bedriva konsultingtjänst inom byggnadsmaterial- och resebranschen samt att arrangera resor.
NJP Invest AB
Org.nr: 556975-9052
Bolaget ska indirekt eller direkt äga och förvalta fastigheter, bedriva kapitalförvaltning, samt därmed förenlig verksamhet.
NOPY i Västerås AB
Org.nr: 556921-4470
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom bygg och fastighet samt handel med bolag och finansiella instrument samt idka därmed förenlig verksamhet.
Nordanby Åkeri AB
Org.nr: 556676-0558
Bolaget skall bedriva åkeri, bygg, riv- och entreprenadarbeten, uthyrning av personal, fordon och entreprenadmaskiner, försäljning av bygg- entreprenad och lantbruksmaskiner, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig ve ...
Nordic Center Management Development AB
Org.nr: 556550-2266
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverk- samhet inom detaljhandelsutveckling, fastighetsutveckling, byggprojektering, administration och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Nordisk Kranuthyrning AB
Org.nr: 556091-3500
Bolaget skall försälja och uthyra kranar (huvudsakligen byggnadskranar) ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Nordiska Byggkoncept AB
Org.nr: 556286-7977
Bolagets verksamhet är i huvudsak byggnadsarbeten och byggnads- projektering, samt att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Normansson Consult AB
Org.nr: 559025-1517
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg och fastighetssektorn. Förvaltning av och handel med, fastigheter och värdepapper. Fastighetsdrift och skötsel. Fastighetsutveckling. Förmedling av lokaler och bostäder. ...
Norrson Bygg AB
Org.nr: 556928-6296
Föremålet för företagets verksamhet är byggnation, reparation, underhåll av byggnader. Konsultverksamhet inom byggnadsbranschen. Fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Norströms Entreprenad AB
Org.nr: 556705-5917
Bolaget skall bedriva byggnadsarbeten, byggkonsultation, handel och förvaltning av fastigheter samt handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Nätverket för byggnadsvård i Västmanland EF
Org.nr: 769601-1662
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att främst inom Västmanlands län främja byggnadsvårdande verksamhet med hög kvalitet och kretsloppstänkande genom att: * sprida kunskap om me ...
ODAB Bygg Jerker Danarp AB
Org.nr: 556173-4434
Bolaget skall utföra byggnadsarbeten, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Olds 37 AB
Org.nr: 556902-4697
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, underhåll och skötsel av fastigheter, markarbeten, uthyrning av maskiner och inventarier företrädesvis för bygg- och fastighetsskötsel- ändamål, bedriva import, försäljning, e ...
Olle Bygg i Västerås AB
Org.nr: 556892-7189
Bolaget ska bedriva byggnadsarbeten och fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
One-Man Västerås KB
Org.nr: 969694-7028
Bygg och allservice inom bygg och sanering.
Otavius Property Management AB
Org.nr: 556798-7234
Bolaget skall erbjuda konsultering i fastighetsfrågor, äga och förvalta fastigheter samt handla med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Ove Lundvall AB
Org.nr: 556777-6124
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom vatten, avlopp, GIS och IT, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
P-Å Edberg & C Lundkvist Mureri HB
Org.nr: 916579-3036
Murnings- och putsarbeten.
Palm Fastighetsutveckling AB
Org.nr: 556770-1809
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, projektledning, köpa och äga fastigheter, båtcharter och jounalistisk verksamhet.
PATRIK SAHLIN PROJECT AB
Org.nr: 556759-7207
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, fastighets- och värdepappersförvaltning, handel och förvaltning av veteranbilar samt därmed förenlig verksamhet.