Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Västerås

Mark och grundläggningstjänst i Mälardalen AB
Org.nr: 559022-1882
Bolaget ska bedriva verksamhet med konsult- och entreprenadtjänster inom bygg- och anläggningsområdet såsom mark och grundläggning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
MARK Södergren & Flink AB
Org.nr: 556353-0491
Bolaget skall bedriva bygg- och markentreprenader och konsult- verksamhet inom nämnda områden, bedriva fastighetsförvaltning, förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Markproj Lasse Persson AB
Org.nr: 556436-3884
Bolaget skall bedriva tekniska konsultationer angående mark och landskap, projektering, mätning, utredning, utbildning, kontroll- och besiktning i anslutning härtill samt utvecklingsarbete av nya produkter inom byggbrans ...
Markström Rederi & Bärgning AB
Org.nr: 556509-2276
Föremålet för bolagets verksamhet är sjötransporter, bogsering, bärgning, blästring, bryggpålning och rivnings-montering och underhållsarbeten, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva arbete med linjemålni ...
Marmolux AB
Org.nr: 556755-3846
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva lokalvård, städning, byggstädning, bemanning, försäljning av lokalvårdsprodukter, försäljning av byggmaterial och transport verksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Vidare sk ...
Martin Sollander AB
Org.nr: 556601-3453
Bolaget skall bedriva yrkesdykning samt förvaltning av fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Mats Lundberg Projekt AB
Org.nr: 556975-1349
Bolaget ska bedriva personaluthyrning av projektledare eller andra funktioner inom projektgenomförande, inklusive försäljning och anbudsverksamhet. Bolaget kommer även sälja och leverera projekt. Aktiebolagets kärnverksa ...
MBF-Bygg AB
Org.nr: 556295-2142
Bolaget skall bedriva nyproduktion av byggnader, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
MEAG i Västerås AB
Org.nr: 556346-8049
Bolaget skall bedriva handel med varor och förnödenheter åt bygg- och byggmaterialindustrin, äga och förvalta fastigheter och aktier, samt därmed förenlig verksamhet.
MGP Bygg & Fastighetsservice AB
Org.nr: 556788-1247
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg- och fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet.
Mikael Lindström Holding AB
Org.nr: 556932-6415
Äga och förvalta aktier i närstående bolag och dotterbolag samt näringsbetingande aktier.
Millward Bygg & Finsnickeri AB
Org.nr: 559018-6630
Byggnads snickeri, tillverkning, lagning, renovering och snickerier av möbler och därmed förenlig verksamhet.
MNB Byggledning AB
Org.nr: 556980-9238
Aktiebolaget ska tillhandahålla byggledningstjänster inom bygg och anläggningsverksamhet.
Moells Kakelbyggarna AB
Org.nr: 556695-0928
Bolaget ska bedriva verksamhet inom bygg samt kakel och plattsättning.
Momentan Bygg AB
Org.nr: 556813-0735
Aktiebolaget ska bedriva byggnation' reparationer av fastigheter samt förvaltning av fast och lös egendom samt förvaltning av finansiella instrument jämte därmed förenlig verksamhet.
MPsju AB
Org.nr: 559006-1841
Bolaget ska bedriva snickeriarbeten på fastigheter vid ny-, till- och ombyggnationer, samt bedriva konsultverksamhet inom byggsamordning och rådgivning, handel med importerade byggvaror, konsultverksamhet inom ekonomi, s ...
Munktorp Fastigheter AB
Org.nr: 556958-0961
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning och byggkonsult samt därmed förenlig verksamhet.
Murarbyrån i Västerås AB
Org.nr: 556595-2206
Aktiebolaget ska bedriva mur-, puts- och plattsättning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Murarmästar'n i Västerås AB
Org.nr: 556924-3784
Bolaget skall arbeta inom murarbeten, våtutrymmen, kakel & klinkers och puts samt diverse snickeriarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Murverket P-O Törngren AB
Org.nr: 556835-1687
Bolaget verksamhet är murarverksamhet med all sorts fasadarbeten, grundläggningar, kakelsättningar, marmorläggningar och byggnadskonstruktion, service och reparationer av mur- och putsarbeten, äga och förvalta värdepappe ...