Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Västerås

Inga Norvik AB
Org.nr: 556247-7777
Aktiebolaget ska direkt eller indirekt genom dotter 'ocheller intressebolag bedriva fastighetsmäkleri samt datakonsultverksamhet innebärande projektledning, systemutveckling och utbildning inom data ävensom idka därmed f ...
IPS Bygghus AB
Org.nr: 556804-6600
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter samt agera konsult i bygg- och fastighetsbranschen.
J. Svenssons Schakt i Västerås AB
Org.nr: 556635-8957
Bolaget skall bedriva uthyrning av anläggningsmaskiner med förare samt schakt-, anläggnings-, plåt- och svetsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
J.Sjödins Montagetjänst AB
Org.nr: 556917-6562
Bolaget skall bedriva montage- och fastighetsservice och därmed förenlig verksamhet.
JAD AB
Org.nr: 556905-5865
Föremålet för bolagets verksamhet är båtcharter, byggnation, äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Jakobsberg Construction & Consulting AB
Org.nr: 556669-9756
Bolaget skall bedriva uthyrning av entreprenadmaskiner samt konsultation inom arkitektur och huskonstruktion med förenlig verksamt.
Jangholts Bygg AB
Org.nr: 556810-9234
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnation, reparation och underhåll av byggnader. Fastighetsförvaltning. Trädgård och markarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Jari Parkkinen Betongpartner AB
Org.nr: 556760-2742
Bolaget ska bedriva anläggning- och betongabeten samt därmed förenlig verksamhet.
Jarka Bygg AB
Org.nr: 556895-4290
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsverksamhet såsom underhåll och reparationer av fastigheter och nybyggnad av småhus. Bolaget ska även utföra markarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Jimmy Wilhelmsson Konsulting AB
Org.nr: 556658-0725
Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel och administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
JKO Service AB
Org.nr: 559001-5896
Bolaget skall bedriva åkeri- och taxiverksamhet, tillhandahålla logistik, transport, flytt, städ, bygg- och reparationtjänster och därmed förenlig verksamhet.
JLM Tunnelkonsult AB
Org.nr: 556891-5663
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med huvudinriktning mot frågor som aktualiseras vid planering, byggnation och vidmakthållande av tunnlar i infrastrukturen samt industriellt nyttjande av undermarken samt därmed fö ...
JMG i Västmanland AB
Org.nr: 559011-6181
Bolaget ska bedriva bygg- nyproduktion, om- och tillbyggnad samt repararioner av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
JO:s Mur AB
Org.nr: 556578-2520
Bolaget skall bedriva bygg,- mur och putsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Joachim Holmgren AB
Org.nr: 559023-1618
Konsultverksamhet inom företagsledning och organisation samt handel med varor och tjänster i bygg- och byggmaterialbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Joakim & Peter Bygg AB
Org.nr: 556387-5383
Bolaget ska utföra snickerier samt byggunderhåll och därmed förenlig verksamhet.
Johan & Patriks Fasad AB
Org.nr: 556988-8653
Bolagets verksamhet är murning och putsning av fasader, invändiga väggar och murar samt plattsättning och därmed förenlig verksamhet.
Johansson Brand- och rostskydd AB
Org.nr: 556680-5155
Aktiebolaget ska tillhandaha tjänster inom brand- och rostskydd, form- och design av broschyrer, reklam, marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Johnnys Mur o Puts AB
Org.nr: 556242-3268
Bolaget skall utföra byggnationsarbeten, reparationer och därmed förenlig verksamhet.
Jordmarken Bygg & Projektledning AB
Org.nr: 556796-2039
Bolaget ska bedriva projekt- och byggledning åt statliga, kommunala och privata beställare, konsultationer inom väg och brokonstruktioner, uthyrning av diverse maskiner, frisör, skönhetsvård, hundtrimning, äga och förval ...