Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Västerås

FRP Infrakonsult AB
Org.nr: 556895-1403
Aktiebolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik samt entreprenadverksamhet inom bygg och därmed förenlig verksamhet.
Garab i Västerås AB
Org.nr: 556655-6592
Bolagets huvudsakliga verksamhet ska vara att på uppdrag av byggvaruleverantörer utforma ansökan samt genomföra byggvaru- deklarationer enl BVD 3 - miljödeklarationer för Bra Boende samt att för VVS-branschen katalogiser ...
Gillemarkens HB
Org.nr: 969611-1807
Bolaget ska bedriva handel med lantbruks-, skogs- och entreprenadmaskiner inom väg och bygg, anordnande av jakter, utarrendering av jaktmarker, handel med hästar och hundar, handel med värdepapper, entreprenadverksamhet ...
Granitporten AB
Org.nr: 556513-3245
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt via dotterbolag, intressebolag eller under andra samarbetsformer bedriva handel med fastigheter och byggprojekt, utöva konsultverksamhet inom bygg och ...
Grankvist & Svanbäck Bygg AB
Org.nr: 556786-7766
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Gren Consulting AB
Org.nr: 559030-6469
Bolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet inom geoteknik och miljöteknik samt därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta värdepapper.
Gustav Bygg & Alltjänst Västerås AB
Org.nr: 556810-9978
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnation, reparation, underhåll av byggnader. Fastighetsförvaltning, städ och flytthjälp. Mark och trädgårdsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Gäddeholms Byggsmide AB
Org.nr: 556999-6654
Bolagets verksamhet omfattar byggnadsarbeten, stålarbeten, betongarbeten och svetsning samt därmed förenlig verksamhet
H Mark & Entreprenad AB
Org.nr: 556975-7007
Företaget ska bedriva arbeten inom mark och anläggning, bygg, försäljning av egendesignade betong produkter, uthyrning av maskiner och yrkesarbetare.
Haigo Invest AB
Org.nr: 556881-0880
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Hansson & Vrethed AB
Org.nr: 556731-8489
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadskonstrukion, byggritningar, byggkonsultupprdag, dataprogrammering och försäljning av programvaror samt därmed förenlig verksamhet.
Harakers Bygg AB
Org.nr: 556271-4294
Bolaget ska bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Harakers Invest AB
Org.nr: 556456-8094
Bolaget skall bedriva drift och underhåll av fastigheter, bygg- och byggkonsultverksamhet, grafisk formgivning samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper.
HB Maskinsupport i Mälardalen AB
Org.nr: 556905-4611
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva maskinuthyrning till bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
HBM Industriteknik i Västerås AB
Org.nr: 556366-6485
Bolaget skall bedriva konstruktion, försäljning och service av pneumatiska och elektroniska komponenter till verktygsmaskiner samt uthyrning av personal inom bygg-, fastighets- och anläggningsarbete och därmed förenlig v ...
Hedblads Entreprenad AB
Org.nr: 556853-0637
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom entreprenad genom uthyrning av personal såsom maskinförare. Bolaget ska också bedriva konsultverksamhet inom jordbruk genom uthyrning av personal såsom maskinfö ...
HH Logistik AB
Org.nr: 556858-4303
Bolaget skall bedriva bygg- och transportverksamhet, bemanning av personal, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksameht.
Hillstock AB
Org.nr: 556696-7476
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import och försäljning av entreprenadmaskiner, bilar, presentartiklar, trädgårdsartiklar och byggnadsvaror. Entreprenadtjänster inom bygg, mark och fastighet, rivningsarbe ...
Hollaus Consulting AB
Org.nr: 556801-5910
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg och fastighet och telekom inom ramen för projektledning och inköp. Ekonomi med inriktning på redovisning och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Holmkvist Svensson Bygg AB
Org.nr: 556737-3781
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadsverksamhet, bandyverksamhet och golfverksamhet och därmed förenlig verksamhet.