Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Västerås

Hopp Shop AB
Org.nr: 556687-1942
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av utrustning och tillbehör för fritid och äventyrssporter, legotillverkning i teknisk sömnad, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, konsultation avsee ...
HR Bygg & Kök KB
Org.nr: 969771-0854
Företaget ska främst bedriva verksamhet inom: Restaurang, krog, konferens och catering samt kulturevenemang. Bemanningsverksamhet, uthyrning av kvalificerad yrkespersonal, Utföra reparation- och nybyggs tjänster mot hush ...
HSK Byggnads & Måleri Service HB
Org.nr: 969764-3915
Företaget ska jobba inom byggbranschen. Våra kunder är främst privatpersoner men även företag.
HSKB i Mälardalen AB
Org.nr: 556997-5369
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg- och måleriverksamhet samt uthyrning av arbetskraft och därmed förenlig verksamhet.
Husells Smide & Byggservice AB
Org.nr: 556693-7982
Bolaget skall bedriva smides- och byggarbeten inom byggsektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Husta-Lundby Vatten och Avlopp HB
Org.nr: 969707-8435
Äga och förvalta och sälja anslutningar i en vatten och avloppsanläggning och därmed förenlig verksamhet. Entreprenadverksamhet inom jordbruk och bygg.
HYRESMASKINER I MÄLARDALEN AB
Org.nr: 556422-1231
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uthyrning och försäljning av maskiner inom bygg- anläggnings- mekanisk verkstads- och tillverkningsindustri samt jordbruksrörelse samt jordbruksrörelse och därmed förenlig ...
Håkab Mark & Anläggning i Västerås AB
Org.nr: 556462-6769
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningssektorn samt uppfödning träning samt tävling med travhästar samt därme ...
Håkanssons mur & puts AB
Org.nr: 556837-7898
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra murnings- och putsarbeten samt plattsättning och därmed förenlig verksamhet.
HÅLLBARA HUS I VÄSTERÅS AB
Org.nr: 556500-4149
Bolaget skall bedriva isolering och byggnation av hus med miljövänligt material, byggnadsvård, konsultation inom bygg- verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Hälla bygg och våtrum service HB
Org.nr: 969739-7827
Byggverksamhet samt handel med byggmaterial.
Hässlö Gård AB
Org.nr: 556361-7439
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper, konsult- och entreprenadverksam- het inom vård av kulturhistoriskt värdefulla byggnads och miljöer och därmed förenlig verks ...
Höglunds Riv & Sanering HB
Org.nr: 969773-1280
Rivning inom bygg, VVS, måleri, svetsning. Vattenskador i badrum och kök i fastigheter, hyresrätter och privata bostäder. Även sanering av asbest och PCB. Bilning, slipning, målning, gipsning, regling, isolering och åter ...
Höjdsnickarna Västerås AB
Org.nr: 556971-3455
Företaget ska bedriva bygg och anläggningsverksamhet inriktat mot höghöjdsarbete, handel med byggvaror och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Hökåsens Allservice AB
Org.nr: 556883-3981
Bolagets verksamhet är konsult- och entreprenad- verksamhet inom områdena bygg & anläggning ROT (renovering om och tillbyggnad), järnväg, markentreprenader och därmed förenlig verksamhet.
IF Sanering AB
Org.nr: 556904-6823
Bolaget skall utföra saneringsuppdrag i olika former och återställningar i fastigheter och industrier och därmed förenlig verksamhet.
Imperia Bygg AB
Org.nr: 556711-2338
Bolaget skall bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Inciser Invest AB
Org.nr: 556734-0467
Bolaget ska äga och förvalta aktier i dotterbolag, bedriva byggverksamhet och handel med fastigheter, samt uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet.
Infoinvest i Nacka AB
Org.nr: 556826-5671
Aktiebolagets verksamhet skall vara konsultverksamhet inom bygg- och anläggninsteknik jämte holdingverksamhet, handel med fastigheter samt kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Handel med värdepapper. Försä ...
InfraPro Sweden AB
Org.nr: 556814-0189
Konsult inom bygg- och anläggningsbranschen, managementkonsult inom hotell- och konferensbranschen, handel med fiske- och fritidsprodukter, arrangemang av fiske-, jakt-och äventyrsresor, handel med värdepapper och fast e ...