Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Västerås

Byggingenjörsbyrån Norden AB
Org.nr: 556705-9968
Konsultation inom byggbranschen med all dess förenlig verksamhet, såsom entreprenader, projektering, förvaltning, besiktning och kvalitetsansvar. Verksamheten kommer att rikta sig mot såväl privata som offentliga sektorn ...
Byggkonstruktioner i Västerås AB
Org.nr: 556553-4590
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggnadsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Byggkonsult i VIBO AB
Org.nr: 559014-6865
Bolaget ska arbeta med byggledning, arbetsledning anläggning mark och grund samt handel med värdepapper.
Byggnadsvårdsbutiken i Västerås AB
Org.nr: 556799-5443
Försäljning av byggnadsvårdsprodukter, dels i butik och dels via webben. Fönsterrenovering. Att dokumentera byggnader, framställa infomaterial om byggnadsvård.
Byggproduktion i Mälardalen ( BPM ) AB
Org.nr: 556869-4789
Aktiebolaget ska bedriva, utveckla och sälja produkter inom byggbranschen, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Byggstäd Sverige AB
Org.nr: 556838-7269
Föremålet för bolagets verksamhet är bygg och kontorsstädning och därmed förenlig verksamhet.
ByggTec Consulting i Västerås AB
Org.nr: 556658-3927
Bolaget skall bedriva byggledning, fastighetsförvaltning och entreprenaduppdrag till företag samt därmed förenlig verksamhet.
Byggvårdsmagasinet Enköping
Org.nr: 650426-XXXX
Inköp och försäljning av vedspisar och kamintillbehör - bakungslucka, sotspjäll- och luckor, kaminkronor, sättugnsplatta, spissett, eldhundarInnerdörrar,kakelugnar, fönster,Pardörrar & ytterdörrar, VVS produkter, gardero ...
Bägén Grundläggning AB
Org.nr: 559005-6155
Bolaget ska bedriva grundläggning samt grundförstärkning och därmed förenlig verksamhet.
Börje Nyberg Ingenjörsbyrå AB
Org.nr: 556686-2099
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggnadsbranschen, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
CAD IQsystem AB
Org.nr: 556599-9983
Bolaget skall bedriva konsult inom byggnadsbranschen, utveckling och försäljning av dataprogram och därmed förenlig verksamhet.
Carlhans Järnarbeten AB
Org.nr: 556231-1141
Bolaget skall verksamhet skall bestå av tillverkning av järnkonstruktioner och därmed förenlig verksamhet.
Cassandra Oil AB
Org.nr: 556526-6516
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt via dotterbolag, intressebolag eller under andra sammarbetsformer prospektera efter, bygg ut och producera olja, gas och metaller samt andra naturresu ...
Castanove AB
Org.nr: 556739-7384
Ekonomisk rådgivning inom bygg och fastighetsförvaltning samt direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter.
Cebratic Consulting i Westerås AB
Org.nr: 556886-6155
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- och utbildningstjänster inom byggsektorn. Byggentreprenader, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Christer Landelius CAD-ritningar AB
Org.nr: 556815-3364
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggnadssektorn, upprättande av byggnadsritningar och därmed förenlig verksamhet. Handel med värdepapper.
Civkon Järnvägskonsult AB
Org.nr: 556784-4690
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning mot konstruktion och projektledning inom järvägsbranschen. Transporttjänster och förar- och maskinuthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Compendium i Mälardalen AB
Org.nr: 556580-7889
Bolaget skall genomföra försäljningsuppdrag inom förlags-, bygg-, data, it- rekalm- och telekombranachen och bedriva affärsutveckling på konsultbasis inom nämnda områden samt att idka därtill förenlig verksamhet, inklude ...
Conjac Teknik AB
Org.nr: 556541-6368
Bolaget skall bedriva tekniska konsultationer inom mekanik, bygg och el samt försäljning av processtekniska produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Connector L Augustsson AB
Org.nr: 556248-3767
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsentreprenad- och byggnads- konsultverksamhet, utveckling av byggsystem samt därmed förenlig verksamhet.