Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Västerås

JT Consulting AB
Org.nr: 559016-0767
Bolaget ska försälja utrednings-, granskning-, beräknings- och undervisningstjänster baserat på egen hög kompetens inom kärnkraftsteknik, samt projektledning och projektkoordineering, till kärnkraftsindustrin och myndigh ...
Jägervalls Bleck & Plåt AB
Org.nr: 556902-3400
Bolaget skall bedriva verksamhet inom plåtslageri, bygg och ventilation och därmed förenlig verksamhet.
Kadesjö Förvaltnings AB
Org.nr: 556604-7238
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet inom byggnadsbranschen, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
Org.nr: 556253-5137
Bolaget skall bedriva konsulterade ingenjörsverksamhet inom byggnadsbranschen, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva grafisk design och produktion samt idka därmed förenlig verksamhet.
Kadesjös Projekt AB
Org.nr: 556098-3594
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom byggnads- branschen, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Kai Kivelä Bygg och Fastighet AB
Org.nr: 556783-8627
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnationer och därmed förenlig verksamhet.
Kamentora Elektriska AB
Org.nr: 556258-7187
Bolaget skall bedriva försäljning av varor och tjänster för elektrisk industri, installation inom bygg- och anläggningsverksamhet, import och export därav samt därmed förenlig verksamhet.
Kartal Fastigheter AB
Org.nr: 556772-7382
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg, köpa, försälja och förvalta värdepapper samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
KBV Plåt AB
Org.nr: 556535-4437
Bolaget ska bedriva plåtslageri-, ventilations- och bygg- entreprenader och därmed förenlig verksamhet.
KDD Bygg & Entreprenad AB
Org.nr: 559021-6395
Bolaget ska bedriva nyproduktion, ombyggnation, renoveringar av villor och garage samt plattsättning.
Kent Bergqvist AB
Org.nr: 556573-5171
Bolaget skall bedriva transporter och handel med bygg- material, snickeri-, vvs- och entreprenadsarbeten samt import av entreprenadmaskiner m.m och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Kent Lindqvists Lastmaskiner AB
Org.nr: 556148-1143
Bolaget skall utföra last- och schaktningsentreprenad jämte därmed förenlig verksamhet.
Kjell Bylund Entreprenad AB
Org.nr: 556424-4944
Bolaget skall bedriva entreprenadarbeten inom mark- och bygg- nadsområdet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Klaröga AB
Org.nr: 556901-7154
Aktiebolaget ska bedriva -konsultverksamhet avseende företagsorganisation -teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik -förvaltning & handel med värdepapper -konsultverksamhet inom affärsjuridik, ekonomi, ...
KBet Hoppes Bygg o Montage
Org.nr: 916462-7847
Montering av ledstänger samt div byggnadsarbeten.
Kraft Bygg & Renovering AB
Org.nr: 556879-3326
Bolaget skall utföra renovering av hus och lägenheter, markarbeten, diverse byggnationer och därmed förenlig verksamhet.
Kristensen Konsult & Bemanning AB
Org.nr: 556976-6073
Bolaget ska äga aktier i andra bolag, bedriva personaluthyrning och konsulttjänster inom bygg och anläggningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Kristian Mangs Mur & Bygg AB
Org.nr: 556364-7543
Bolaget skall bedriva bygg- och markentreprenader samt inköp och försäljning av frisk- och hälsovårdsprodukter och medicinsk apparatur avsedd att användas inom skolmedicinen samt även för privat bruk och därmed förenlig ...
KteKonsult AB
Org.nr: 556941-1944
Bolaget ska bedriva teknisk konsultation, handel med värdepapper, fastighetsskötsel samt därmed förenlig verksamhet.
Kungsåra Entreprenad AB
Org.nr: 556676-5128
Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenadverksamhet inom gräv och schakt och därmed förenlig verksamhet.