Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Västerås

AT Compani KB
Org.nr: 969692-6626
Företagatet ska främst bedriva verksamhet inom: Restaurang, krog, konferens och catering samt kulturevenemang. Bemanningsverksamhet, uthyrning av kvalificerad yrkespersonal Rot- och rutavdragstjänster, bygg, renovering o ...
ATS Skärfstad AB
Org.nr: 556551-0038
Bolaget skall bedriva rörinstallation, svets och byggarbeten, konsultverksamhet inom områdena rör och bygg samt idka därmed förenlig verksamhet.
Axla Bygg. & Förvaltning AB
Org.nr: 556848-1906
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet, event- och konferencieruppdrag, inköp, försäljning och tillverkning av bildelar, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
AÖ Montage HB
Org.nr: 969725-5702
Bygg- och inredningsservice. Försäljning och anpassning av styr och reglerutrustning. Försäljning och montage av inredning.
Badelunda Allservice AB
Org.nr: 556926-1075
Bolaget ska bedriva bygg- och anläggningsentreprenad inom fastighetssektorn, försäljning och installation av värmepumpar, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt annan lös egendom occh därmed förenlig verksamhe ...
Badelunda Bygg AB
Org.nr: 556789-9595
Föremålet för bolagets verksamhet är om-, ny- och tillbyggnationer samt renovering av byggnader. Markanläggning inom villa och trädgård. Personaluthyrning företrädesvis inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Barrier Tech AB
Org.nr: 556794-0571
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva teknisk konsultverksamhet inom trafiksäkerhet, lantbruks- relaterade tjänster, uthyrning av fordon och förvaringsutrymmen samt annan därmed förenlig verksamhet ...
BBKON AB
Org.nr: 556856-4180
Bolaget skall bedriva konsultation inom byggnadskonstruktion samt därmed förenlig verksamhet.
BeCloud AB
Org.nr: 556925-6174
Bolaget ska bedriva byggverksamhet med utförande av bygg- och hantverkartjänster samt även tillhandahålla IT-tjänster och därmed förenlig verksamhet.
BEG Tak i Märlardalen AB
Org.nr: 556912-9215
Aktiebolaget ska bedriva konstruktion och konsultation inom bygg och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Bengt Skärås Svets & Mekaniska AB
Org.nr: 556529-6539
Bolaget skall bedriva tillverkning av egna produker i plåt och stål, svetsning och legotillverkning samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bergström Plattsättning i Mälardalen AB
Org.nr: 556786-2718
Bolaget ska bedriva plattsättningsentreprenader, rör och bygg samt butiks- och lagerförsäljning och värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamet.
Bergtoppen i Västerås AB
Org.nr: 556390-3185
Bolaget skall idka bygg- och byggentreprenadverksamhet, bygg- och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Bert-Olov Larsson Fastighetsutveckling AB
Org.nr: 556372-3989
Bolaget skall utreda, utveckla och följa upp enskilda fastigheter samt kommuner och städers centrum (centrumkärnor, stadsdelscentrum och externcentrum) såväl nationellt som internationellt. Alla former av projektledning ...
Bert-Olov Larsson Köpcentrumutveckling AB
Org.nr: 556716-0592
Bolaget ska bedriva förvaltning av och handel med fastigheter och värdepapper samt handel och avel med hästar samt därmed förenlig verksamhet.
Bertil Andersson Byggkonsult i Västerås AB
Org.nr: 556273-0951
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende byggprojektering samt idka därmed förenlig verksamhet.
BIMAB, Bygg- & Industrimaskiner Försäljnings AB
Org.nr: 556147-0062
Bolaget skall driva uthyrning och försäljning av maskiner ävensom idka därmed förenlig verksamhet
Bjureland Soil & Rock Mechanics AB
Org.nr: 559019-5870
Bolaget ska bedriva utbildning, konstruktionsberäkningar, konsultationer inom geoteknik samt därmed förenlig verksamhet. Handel med värdepapper och fastighetsförvaltning.
BKS Västerås AB
Org.nr: 556726-7751
Bolaget skall bedriva bygg- och snickeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Blästrarna i Mälardalen AB
Org.nr: 556847-0537
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fuktblästring inom bygg och anläggning samt markentreprenad och därmed förenlig verksamhet.