Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Badelunda Allservice AB

"Bolaget ska bedriva bygg- och anläggningsentreprenad inom fastighetssektorn, försäljning och installation av värmepumpar, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt annan lös egendom occh därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastigheter - Snickare - Värmepumpar
Org.nr: 556926-1075
Företagsform: Aktiebolag