Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Västerås

2P Invest AB
Org.nr: 556859-0409
Bolaget ska bedriva förvaltning av aktier, fastigheter, värde- papper samt därmed förenlig verksamhet.
3-Fas Fastighetsservice i Västerås AB
Org.nr: 556391-5874
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt utföra all slags fastighetsservice jämte därmed förenlig verksamhet.
5 A-TÅN AB
Org.nr: 556904-6666
- Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus - Konsultverksamhet inom Industri - Uthyrning och förvaltning av egna fastigheter - Handel och förvaltning av aktier värdepapper
A & G Food AB
Org.nr: 556708-4669
Bolaget ska bedriva parti, grossist- och detaljhandel med livsmedel såsom mejeriprodukter, kolonialvaror, frukt och grönt, charkuteri, drycker, husgeråd, pappersvaror, hygienartiklar, kemtekniska produkter, tidningar och ...
A & I gruppen AB
Org.nr: 556846-0686
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom migrations- och arbetsmarknadsområdet, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, förvalta, utveckla o ...
A Björks Fastigheter AB
Org.nr: 556512-7494
Aktiebolagets verksamhet ska vara att till föremål för sin verksamhet direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda bolag, förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom såväl som lös egendom samt bedriva dä ...
A G Buhrman Consulting AB
Org.nr: 556518-8058
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet, import och export inom bygg- och anläggningsbranschen samt konsultverksamhet inom vårdsektorn, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper och ...
A.ROSENDAHL TANDLÄKARE AB
Org.nr: 556425-9652
Bolaget skall idka tandläkarverksamhet, tandteknisk verksamhet, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AB Axel Svensson
Org.nr: 556655-6204
Bolaget skall för egen del och genom dotterbolag bedriva konstruktion och tillverkning av elutrustning för industriellt bruk. Vidare äga aktier, fastigheter och värdepapper samt med dessa ändamål förenlig vekrsamhet. Bol ...
AB Axel Svensson Invest
Org.nr: 556274-6098
Bolaget ska utföra montering och konstruktion av elektriska utrustningar avseende lågspänningsställverk, kontrollutrustning och elcentraler inom lågspänning jämte annan förenlig verksamhet samt att bolaget ska förvalta f ...
AB StjärnCenter
Org.nr: 556288-3933
Bolaget skall bedriva verkstadsrörelse för motorfordon, att äga och utöva handel och uthyrning av bilar, bilreservdelar, biltillbehör, verktyg, verkstadsmaskiner och övrig verkstadsutrustning. Bolaget skall även driva ha ...
AB Svensk Bygg & Förvaltning Entreprenad
Org.nr: 556868-5332
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet avseende byggnationer och yttre underhåll på fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
AB WinProxy
Org.nr: 556965-2828
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård, handel med medicinska kosttillskott, handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva tjänster inom ekonomisk redovisning åt an ...
ABH Fastigheter AB
Org.nr: 556683-5798
Bolaget ska idka förvärv av fastigheter, förvaltning av fastigheter, konsultverksamhet inom fastighetsekonomi och juridik, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Active Display Scandinavia AB
Org.nr: 556660-6728
Bolaget skall bedriva konstruktion och försäljning av exponeringshjälpmedel, utbildning, konsultverksamhet, inneha och idka handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AGG Fastighet i Västerås AB
Org.nr: 556879-6329
Bolaget skall bedriva uthyrning och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Agromax AB
Org.nr: 556419-6250
Föremålet för bolagets verksamhet är lantbruksrörelse, äga och förvalta fastigheter, skog och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
AHM-Maskinförvaltning AB
Org.nr: 556500-3794
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och förvaltning av byggnadsmaskiner, värdepapper och fastigheter, bil- och fordonsuthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
AiM PRODUKTION AB
Org.nr: 556981-3446
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom mediaproduktion och därmed förenlig verksamhet, produktionsmaterial och rekvisita. Konsultuppdrag inom marknadsföring, affärsutveckling, försäljning, kommunikation, organisati ...
Aktiebolaget Arvid Svensson
Org.nr: 556050-9795
Bolagets verksamhet skall, direkt eller indirekt, omfatta följande områden: äga och förvalta fast och lös egendom försäljning av järn, stål och metaller äga och förvalta fastigheter äga fartyg och bedriva rederiverksamh ...