Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bodén Fastigheter AB

"Bolaget ska, direkt eller indirekt via dotterbolag, bedriva förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper, bygg- och anläggningsverksamhet, holdingverksamhet (avseende fastigheter och värdepapper), förvaltning av fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastigheter
Org.nr: 556763-1832
Företagsform: Aktiebolag