Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Ängelholm

A Fastigheter Ängelholm AB
Org.nr: 556300-1329
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi- och byggnadsekonomiområdet, förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
A.o.I. Lundmark HB
Org.nr: 969653-5492
Handel med textila produkter (kläder, väskor o.dyl.), sömnadstjänster och undervisning. Diverse psykologisk konsultation, undervisning och handledning.
AB ELPA Båt o konsult
Org.nr: 556513-4557
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med båtar samt charterverksamhet med båtar, utföra konsulttjänster inom fastighets och ekonomiområdet och annan därmed förenlig verksamhet.
ABR Elinstallationer AB
Org.nr: 559029-5357
Bolagets verksamhet är att utföra elinstallationer och reparationer i fastigheter, villor och industrier till privatpersoner och företag. Försäljning av elmaterial, värmepumpar, storkök, vitvaror och elektronik till före ...
ACH Konsult AB
Org.nr: 556567-7233
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster, konsultverksamhet inom kemi, bioteknik, läkemedel och medicinsk implantat, handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Acrinova AB (publ)
Org.nr: 556984-0910
Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom bolag förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet samt handla med värdepapper. Bolaget kan idka affärsverksamheten bå ...
ADC Konsult AB
Org.nr: 556437-3990
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom områdena management, affärsutveckling, styrelsearbete och ekonomistyrning och därmed förenlig verksamhet.
aid redovisning KB
Org.nr: 916457-3959
Konsult, administration och organisationsarbeten. Konsultation inom redovisningsområdet.
AirSon AB
Org.nr: 556239-6050
Bolaget skall bedriva uthyrning av kontorsinventarier och datorutrustning, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper, konsult- och produktutveckling inom energi-, miljö och VVS-branscherna samt därmed förenlig verksa ...
AirSon Engineering AB
Org.nr: 556676-1390
Bolaget skall bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom området ren luft för t.ex. industri, fastigheter och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet.
AirSon Engineering Holding AB
Org.nr: 556831-7738
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
AKJ Psykologkonsult AB
Org.nr: 556846-1361
Bolaget skall bedriva konsultation inom psykologi, utredning, behandling samt konsulttjänster avseende företags- och verksamheters organisation och därmed förenlig verksamhet.
Anders Almqvist Consulting AB
Org.nr: 559026-7109
Konsultverksamhet med inriktning på affärsutveckling, management och styrelsefrågor.
Anders Davidsson Mediakonsult AB
Org.nr: 556964-4627
Bolaget ska verka som konsult och med utbildning inom media och kommunikation. Journalistisk verksamhet. Mediaträning för bolag och organisationer. Import och handel med hemelektronik för konsument.
Anders Ljunge Förvaltning KB
Org.nr: 969720-7257
Konsultverksamhet inom finansiell rådgivning och finansverksamhet samt handel med antika möbler.
ARCANA HB
Org.nr: 916431-8660
Psykologisk och pedagogisk utbildning, konsultation, utredning, forskning och behandling
Artdust AB
Org.nr: 556455-8905
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom utbildning, marknadsföring och företagsutveckling med därtill hörande inköp och försäljning samt värdepappersförvaltning och därmed före ...
ATSA AB
Org.nr: 556713-1460
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, förvaltning av fastigheter samt konsultverksamhet inom plastindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Avantech Engineering AB
Org.nr: 556929-3078
Konsultverksamhet inom mekanisk konstruktion, processkonstruktion och industridesign. Prototyptillverkning. Handel med apparater och instrument. Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik. Framtagning av modeller'prot ...
Avector AB
Org.nr: 556637-0952
Bolaget skall utveckla, marknadsföra och upprätta system för administration av drift- och underhåll för t ex industri, fastigheter och sjukvård. Vidare ska bolaget upprätta förfrågningsunderlag samt myndighetsbesiktninga ...