Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Acrinova AB (publ)

"Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom bolag förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet samt handla med värdepapper. Bolaget kan idka affärsverksamheten både i Sverige och utomlands."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Konsult
Org.nr: 556984-0910
Företagsform: Aktiebolag