Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AirSon AB

"Bolaget skall bedriva uthyrning av kontorsinventarier och datorutrustning, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper, konsult- och produktutveckling inom energi-, miljö och VVS-branscherna samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult
Org.nr: 556239-6050
Företagsform: Aktiebolag