Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avantech Engineering AB

"Konsultverksamhet inom mekanisk konstruktion, processkonstruktion och industridesign. Prototyptillverkning. Handel med apparater och instrument. Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik. Framtagning av modeller'prototyper av tekniskt avancerade produkter tex apparater och instrument. Postorderhandel och detaljhandel på apparater och instrument."
Finns i branscher på Wedoo: Industridesigner - Konsult
Org.nr: 556929-3078
Företagsform: Aktiebolag