Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Ängelholm

Freevalve AB
Org.nr: 556436-7141
Bolaget skall bedriva verksamhet inom utveckling, simulering, utprovning, patentering och marknadsföring av principer för förbränningsmotorer och därmed relaterade komponenter.
Freiding Utveckling HB
Org.nr: 916751-8829
Försäljning av råvaror och tillsatsmedel för plastindustrin, konsult- och rådgivningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet
Fundin Konsult AB
Org.nr: 556932-7470
Bolaget skall bedriva databasdrift och datakonsultverksamhet avseende statistiska programvaror och statistiska bearbetningar, äga och förvalta aktier, andelar och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
GADD Software AB
Org.nr: 556867-0854
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom teknologiområdet avseende förstudier, projektering och genomförande av informationssystem.
General T Consulting AB
Org.nr: 556772-2938
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster kring organisationsutveckling, management, försäljning och myndighetskontakter och därmed förenlig verksamhet.
Geoinvent Research & Development AB
Org.nr: 556805-2269
Bolaget ska bedriva förvaltning av fast och lös egendom, konsultverksamhet, forskning och utveckling inom geoteknik och konstruktionsteknik och därmed förenlig verksamhet.
GL Projekt AB
Org.nr: 556507-2716
Bolaget skall bedriva projektering, förvaltning och kalkylering inom byggnadsbranschen samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Glaezing AB
Org.nr: 556660-0556
Bolaget skall sälja och förmedla varor och tjänster inom glas, trä och bygghandelsbranschen. Bolaget skall även bedriva entreprenadverksamhet inom byggbranschen samt syssla med innovationer inom trafiksäkerhet ävensom id ...
Grafokett AB
Org.nr: 556418-5386
Bolaget skall utöva värdepappershandel-förvaltning, grafisk produktion och försäljning, försäljning av datatillbehör samt vara konsult inom företagsutveckling ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
H4 Fastigheter AB
Org.nr: 556385-6193
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Habony Consult AB
Org.nr: 556984-6974
Bolaget ska utföra konsulttjänster inom telekom jämte därmed förenlig verksamhet.
Hagstads Bygg AB
Org.nr: 556895-1189
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet avseende husbyggna- tioner, landskapsarkitektur, utföra byggnadsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
HBet Jöran Hultman Konsult
Org.nr: 916753-7795
Utvecklingskonsultationer och kurser inom ledarutveckling, arrangemang av resor, konsumentrådgivning, import och försäljning av kontorsmaterial, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet
HBet Richard Peterssons Ingenjörsbyrå
Org.nr: 916536-4978
Konsulterande verksamhet inom byggnadsbranschen
HBet SPORTOFIX
Org.nr: 916751-2905
Konsult- och utvecklingsverksamhet inom det medicinska området samt handel och förvaltning av värdepapper
HBet Stringensia
Org.nr: 916431-5773
Fastighetsförvaltning. Konsult- och entreprenadverksamhet samt handel med el, TV-radio-musikutrustning.
HBET THULINS LÄKARSERVICE
Org.nr: 916762-1656
MEDICINSK KONSULT- OCH FORSKNINGSVERKSAMHET. HANDEL MED VÄRDEPAPPER SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.
HANS BIRGER BYGGARE AB
Org.nr: 556364-5018
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen samt därmed förnelig verksamhet.
Hans Ramne Idé AB
Org.nr: 556618-0187
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena logistik, teknik och affärsutveckling ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Hantverkspoolen Anthracite AB
Org.nr: 556646-6271
Bolaget skall bedria byggverksamhet samt handel och import av byggmaterial och möbler. Bolaget kan idka med beskrivna verksamhetsgrenar förenlig verksamhet.