Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Ängelholm

SMDW Konsult AB
Org.nr: 559007-0834
Aktiebolaget ska sköta löpande bokföring åt små och medel stora aktiebolag, handelsbolag och enskilda näringsidkare och därmed förenlig verksamhet.
Sport Circle AB
Org.nr: 556968-3591
Aktiebolaget ska arrangera sportevents och konferenser, utföra konsult-, rådgivning och servicetjänster inom sportområdet, genom olika åtgärder stödja utövare av sport på elitnivå och därmed förenlig verksamhet.
Spox Medtech AB
Org.nr: 556864-4065
Bolaget skall huvudsakligen ägna sig åt inköp och försäljning av medicintekniska produkter, tjänsteförsäljning av försäljnings- samt ledningstjänster inom medicintekniska branschen och därmed förenlig verksamhet.
Ste-Nic AB
Org.nr: 556210-7226
Bolaget skall arrendera och bruka jordbruks- och skogsbruks- fastigheter, värdepappershandel, idka konsultverksamhet inom ekonomistyrning och företagsutveckling samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Stenfalken in corpore AB
Org.nr: 556705-5370
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet samt tävlings- uppfödning och försäljning av travhästar.
Stolt Consulting AB
Org.nr: 556643-9112
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel och konsult tjänster inom bioteknologi och jordbruk, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Succéteamet AB
Org.nr: 556971-6466
Företagsutveckling, rekrytering, personlig utveckling, framgångsstrategier. Nätverksmarknadsföring, ledarskap.
Svantab AB
Org.nr: 556448-0795
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende ekonomitjänster och företagsrådgivning, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Sven-Rune M-sales KB
Org.nr: 969765-0894
Konsultverksamhet för utveckling av företag samt därmed förenlig verksamhet. Även utveckling för organisationer, institutioner och föreningar.
Swedish Health Products AB
Org.nr: 556913-9388
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av hälsoprodukter samt konsultuppdrag riktat mot därmed förenlig verksamhet, samt handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Såleba AB
Org.nr: 556710-7700
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg- och anläggnings branschen samt konsultverksamhet inom minröjningsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Tecode AB
Org.nr: 556448-8632
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom maskinteknik, köp och försäljning av maskiner inom verkstads- och livsmedels- industrin. Bolaget ska även äga och bedriva handel med konst och konstföremål samt idka därmed före ...
Temaki Konsult AB
Org.nr: 556262-2836
Bolaget skall driva utveckling, tillverkning och försäljning av industrielektronik jämte därmed förenlig verksamhet.
Terracotta Ekonomi HB
Org.nr: 969609-0332
Ekonomisk och juridisk rådgivning.
Thomas Jiborn Medicinkonsult AB
Org.nr: 556868-1042
Bolaget skall bedriva medicinsk konsult- och utbildnings- verksamhet, kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
TJ Tjänst & Utveckling AB
Org.nr: 556754-8994
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företags- administration och projektutveckling, tradingverksamhet samt äga och förvalta lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
TJConsulting AB
Org.nr: 556903-8341
Företaget ska bedriva konsultverksamhet av tekniska projekt av bland annat bromssystem till järnvägsfordon i Sverige och Norden.
Torsten H Nilson Consulting AB
Org.nr: 556626-7794
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, marknadsföring och strategiutveckling inom varumärken samt därmed förenlig verksamhet.
Trädgårdsakademin AB
Org.nr: 556687-7030
Bolaget skall bedriva utbildning och konsultverksamhet vad gäller odling, hantering efter skörd, ekonomi, marknadsföring och distribution av trädgårdsprodukter. Dessutom rådgivning i miljöfrågor och naturvård. Produktion ...
Trädgårdsteknik Scandinavia AB
Org.nr: 556409-6120
Bolaget skall bedriva import, export och tillverkning av produkter för trädgårds- och jordbruksnäringen, samt även bedriva konsutativ verksamhet såsom projektering, besiktningar och värderingar inom nämnda områden. Huvud ...